Absorbery mikrofalowe

Absorbery mikrofalowe

Absorbery mikrofalowe

NAPISZ
  • Typ absorbera:Wąskopasmowe; szerokopasmowe
  • Spoiwo:Silikon; pianka poliuretanowa
  • Wypełniacz:Żelazo; węgiel
  • Zakres tłumienia energii mikrofalowej:5 MHz – 40 GHz
  • Standardowy format:Arkusz; rolka

Absorbery to materiały używane w celu pochłaniania energii RF. W zależności od użytych materiałów absorbery skutecznie pochłaniają energię RF w przedziale od 5MHz do 40GHz. Bazą do budowy absorberów jest najczęściej uretan, silikon lub neopren wypełniony objętościowo odpowiednim materiałem absorbującym. Mnogość opcji pozwala na optymalizację częstotliwościową dla jednej (wąskopasmowe) lub wielu (szerokopasmowe) częstotliwości. Absorbery są też niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń RFID.