Testery wysokonapięciowe i elektrosymulacyjne

Systemy wysokonapięciowe i elektrosymulacyjne to profesjonalne i wysoko wyspecjalizowane testery umożliwiające przeprowadzanie skomplikowanych pomiarów z wykorzystaniem zarówno napięcia niskiego, jak i wysokiego AC i DC. Dzięki współpracy z firmą Adaptronic mamy możliwość zaoferowania systemy umożliwiające pomiary nawet przy 6000VDC oraz 5000VAC.
Możliwe są również wyższe napięcia w wykonaniach specjalnych przy zintegrowaniu urządzeń zewnętrznych.

Testery te pozwalają badać rezystancję izolacji, wytrzymałość dielektryczną przewodu, umożliwiają wykrywanie łuków elektrycznych, lokalizację przerw oraz zwarć w wiązce. Oczywiście testery HV pozwalają na wykonywanie wszystkich testów dostępnych w testerach LV (przed każdym testem HV musi zostać wykonany test LV). Dużą zaletą testerów HV jest możliwość łatwej rekonfiguracji dopasowującej system do aktualnych potrzeb aplikacji. Testery z modułem stymulacyjnym umożliwiają testowanie komponentów elektronicznych oraz badanie przekaźników i przełączników, co powoduje, że stają się idealnymi systemami badającymi kompletne okablowanie w taborze kolejowym (pociągi, tramwaje, wagony), w samolotach oraz pojazdach militarnych. Warto zauważyć, że okablowanie można badać zarówno w stanowiskach wstępnego montażu wiązki, jak i również wiązkę zamontowaną bezpośrednio w pojeździe (włącznie z wszystkimi elementami pojazdu).

System testowy oparty na testerze HV umożliwia rozbudowę liczby punktów testowych aż po ogromną ilość wystarczającą do przetestowania satelity (np. Galileo), co powoduje w zasadzie brak ograniczeń w tym zakresie, a dzięki możliwości współpracy poprzez magistrale: RS232, Ethernet, CAN, CAN-OPEN (jako dodatkowe moduły) systemy wysokonapięciowe stają się integrowalne z istniejącymi sieciami przesyłu informacji w środowiskach testowania.


Tester szaf sterowniczych z możliwością przeprowadzania symulacyjnych testów funkcjonalnych


Tester szaf sterowniczych z możliwością przeprowadzania symulacyjnych testów funkcjonalnych
wykorzystywane w aplikacjach kolejowych.