DOW3000

DOW3000 – Kompaktowy system do badań odporności EMC elektronicznych przyrządów kontrolno – pomiarowych w sieciach dystrybucji energii

NAPISZ

Tłumiony przebieg oscylacyjny (SLOW)

  • Częstotliwość drgań:100 kHz i 1 MHz
  • Zakres napięcia:do 4,4 kV
  • Impedancja źródła:200 Ohm
  • Powtarzalność Burst:od 100 kHz do 50 Hz
  • Powtarzalność Burst:od 1 MHz do 500 Hz

Tłumiony przebieg oscylacyjny (FAST)

  • Częstotliwość drgań (MHz):3, 10, 30
  • Zakres napięcia:do 4,4 kV
  • Impedancja źródła:50 Ohm
  • Powtarzalność Burst:(wszystkie częstotliwości) do 5kHz

Surge PN-EN 60255-5 0.5J 500 Ohm

  • Przebieg bez obciążenia:1.2 / 50 nas
  • Czas narastania:1.2 µs
  • Regulowany zakres napięcia:500V – 8000V

Tłumiony przebieg oscylacyjny pola magnetycznego Z MF1000 -1

  • Częstotliwość drgań:100 kHz i 1 MHz
  • Wymiar anteny:1 m x 1 m
  • Zakres prądowy:1 – 150A (100A / m)

Elektroniczne urządzenia kontrolno-pomiarowe w sieci dystrybucji energii mogą być podatne na zakłócenia środowiskowe. Najnowszym opracowaniem firmy EMC PARTNER AG jest system przeznaczony do badań odporności urządzeń na wysokonapięciowy tłumiony przebieg oscylacyjny. DOW3000 to konfigurowalny system testowy, który może zostać rozszerzony o falę Slow Wave, Fast Wave, test izolacji impulsem napięciowym SURGE lub dowolną kombinację wszystkich trzech. Zapewnia to optymalne i ekonomiczne możliwości szerokiemu gronu użytkowników. Ten unikalny system obejmuje zintegrowaną, trójfazową 32A sieć sprzęgająco – odsprzęgającą, która umożliwia bezpośrednie wstrzykiwanie do EUT zarówno sygnałów DOW szybkich, jak i wolnych. Dodatkowo, DOW3000 jest pierwszym testerem ze zintegrowanym impulsem 0.5J, wymaganym wraz z DOW, do testowania standardowych produktów. Nowoczesny interfejs użytkownika zapewnia łatwą obsługę menu. Funkcje graficzne i kontekstowe ułatwiają wykonywanie badań.

Normy podstawowe i produktowe

System DOW3000 spełnia i przekracza wymagania podstawowych norm:

PN-EN 61000-4-18: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC): Metody badań i pomiarów – Badanie odporności na tłumiony przebieg oscylacyjny.

PN-EN 61000-4-10: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Metody badań i pomiarów – Badanie odporności na pole magnetyczne oscylacyjne tłumione.

Dodatkowo można go użyć także do testów zgodnych z:

PN-EN 60255-27: Przekaźniki pomiarowe i urządzenia zabezpieczające.

PN-EN 62052-11: Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu przemiennego) – Wymagania ogólne, badania i warunki badań – Część 11: Urządzenia do pomiarów.

ANSI C37.90.1 IEEE Standard for Surge Withstand Capability for Relays and Relay System

Funkcje:

  • Zewnętrzny CDN do testów linii sygnałowych
  • Obsługuje testy pola magnetycznego
  • Synchronizacja kąta fazowego
  • Programowalne procedury testowe i ustawienia
  • Zawiera impuls 0,5 J / 500 Ohm (1,2 / 50 nas)

Korzyści:

  • Modułowa struktura
  • Ekonomiczne i efektywne rozwiązanie
  • Intuicyjny interfejs
  • Poziomy testowe wyższe niż standardowe
  • Jedno gniazdo testowe do wszystkich konfiguracji

SPRZĘGANIE ZABURZEŃ DO LINII SYGNAŁOWYCH

Do testowania linii sygnałowych można używać szybkich jak i wolnych zaburzeń DOW.

Szybkie sygnały DOW (3MHz, 10MHz, 30MHz) są sprzęgane przy użyciu pojemnościowej klamry sprzęgającej, zgodnie z normą PN-EN 61000-4-18 i ANSI C37.90.

Pojemnościowa klamra sprzęgająca
Częstotliwość drgań (MHz) 3, 10, 30
Średnica testowanego kabla 4 – 70 mm
Maksymalne napięcie 5 kV (1.2 / 50 µs)
Wolne sygnały DOW (100 kHz, 1 MHz) mogą być sprzęgnięte przy użyciu specjalistycznego urządzenia.

Możliwe jest sprzęganie zaburzeń do portów Ethernet i asymetrycznych portów danych.

Specyfikacje ogólne dla linii sygnałowych
Maksymalne napięcie EUT AC 300 V
Maksymalne napięcie EUT DC 200 V
Maksymalny prąd EUT 3A na linię
Pojemność elementu sprzęgającego Slow DOW 0.5 µF
Tryb sprzęgania
Tryb zwykły
Tryb różnicowy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Tłumiony przebieg oscylacyjny (SLOW)
Częstotliwość drgań 100 kHz i 1 MHz
Zakres napięcia do 4,4 kV
Impedancja źródła 200 Ohm
Powtarzalność Burst od 100 kHz do 50 Hz
Powtarzalność Burst od 1 MHz do 500 Hz

Tłumiony przebieg oscylacyjny (FAST)
Częstotliwość drgań (MHz) 3, 10, 30
Zakres napięcia do 4,4 kV
Impedancja źródła 50 Ohm
Powtarzalność Burst (wszystkie częstotliwości) do 5 kHz

Surge PN-EN 60255-5 0.5J 500 Ohm
Przebieg bez obciążenia 1.2 / 50 nas
Czas narastania 1.2 µs
Regulowany zakres napięcia 500 V – 8000 V

Tłumiony przebieg oscylacyjny pola magnetycznego Z MF1000 -1
Częstotliwość drgań 100 kHz i 1 MHz
Wymiar anteny 1 m x 1 m
Zakres prądowy 1 – 150 A (100 A / m)