Miernik pola ESM 100

Miernik pola ESM-100

Izotropowy pomiar pól elektrycznych/magnetycznych
w paśmie 5 Hz…400 kHz – miernik pola ESM-100

NAPISZ
 • Częstotliwość pomiarowa:E/H 5 Hz..400 kHz
 • Zakres:1 nT..20 mT (pole magnetyczne) / 0,1 V/m..100 kV/m (pole elektryczne)
 • Dokładność:± 5% (dla przebiegów sinusoidalnych w zakresie: 30 nT.. 20 µT, 3 V/m..20 kV/m)

ESM-100, to opatentowany, przenośny miernik pola E/H, pozwalający na jednoczesny pomiar pola elektrycznego i magnetycznego w trzech osiach. Zakres częstotliwości mierzonych pól wynosi od 5 Hz do 400 kHz, może być zawężony poprzez uruchomionie jednego z wbudowanych filtrów:

 • All – 5 Hz ÷ 400 kHz,
 • High – 2 kHz ÷ 400 kHz,
 • Low – 5 Hz ÷ 2 kHz,
 • 50 – filtr pasmowoprzepustowy 50 Hz,
 • 16 – filtr pasmowoprzepustowy 16,7 Hz

Miernik wyposażony jest w funkcję zapamiętywania wartości minimalnej lub maksymalnej, a także wyświetlanie wartości pola elektrycznego i magnetycznego zmierzonego tylko w jednej z osi.

W zestawie z ESM-100 dołączane jest oprogramowanie Graph ESM-100, które pozwala na bieżący podgląd mierzonych wartości dla każdej z osi w dziedzinie czasu, odczyt i analizę danych z pomiarów zapisanych wcześniej w pamięci miernika, a także wiele innych funkcji. Oprogramowanie daje użytkownikowi możliwość utworzenia siatki pomiarowej, która następnie automatycznie uzupełniana jest zmierzonymi wartościami pola elektrycznego i magnetycznego w poszczególnych punktach przestrzeni.

Komunikacja miernika z oprogramowaniem odbywa się poprzez przewód światłowodowy, co umożliwia przeprowadzanie pomiarów i zapisywanie ich wyników z poziomu komputera PC lub laptopa, ponieważ podłączony do miernika światłowód nie zaburza wyników pomiaru.

Miernik występuje także w wersji ESM-100 FFT, która poza standardowymi, opisanymi wyżej funkcjami może przeprowadzać szybką analizę Fouriera mierzonych sygnałów, a następnie dzięki oprogramowaniu Graph ESM-100 FFT pozwala na podgląd widma, czyli rozkładu mierzonych pól w dziedzinie częstotliwości. Miernik ESM-100 posiada możliwość rozbudowy o moduł FFT, po dokonaniu której uzyskujemy w pełni funkcjonalny model ESM-100 FFT.

 • Pomiary pól E/H wokół urządzeń przetwarzających i przesyłających energię elektryczną
 • Monitorowanie i wyznaczanie stref promieniowania
 • Wybrane testy EMC
 • Badania naukowe

 

Miernik znajduje zastosowanie szczególnie często w zakresie pomiarów środowiskowych. Wiąże się to z rozporządzeniami określającymi maksymalne wartości pól elektromagnetycznych dla środowisk mieszkalnych oraz pracy. Odpowiednie poziomy wymagane są także w ramach zasad bezpieczeństwa i higieny pracy – przy pracach związanych z narażeniem na działanie pola elektromagnetycznego. Poniżej znajduje się lista aktualnie obowiązujących rozporządzeń dotyczących pomiarów pól E/H:

1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
kliknij żeby pobrać >>

 
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
kliknij żeby pobrać >>
kliknij żeby pobrać >>

 
3. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne
kliknij żeby pobrać >>
kliknij żeby pobrać >>

 
4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów.
kliknij żeby pobrać >>

Opcjonalne akcesoria:

 • Mozliwość dostarczenia wraz z miernikiem certyfikatu akredytowanej kalibracji
 • Rozbudowa miernika o tryb FFT
 • Logger GPS
 • Moduł kartograficzny do oprogramowania Graph ESM-100
 • Adapter połączeniowy z oscyloskopem/analizatorem widma
 • Drewniany statyw wraz z torbą transportową)
 • Uchwyt ręczny pozwalający na odsunięcie miernika na odległość 1,8 metra od operatora