Miernik pola NHT3D

Miernik pola NHT3D

NHT3D
Miernik pól elektromagnetycznych DC ÷ 40 GHz.

NAPISZ
 • Zakres częstotliwości:DC÷40 GHz;
  0 Hz – 400 kHz szybka analiza Fourier’a (FFT), oscyloskop
 • Jednostki pomiaru:V/m, A/m, W/m2 , mW/cm2, uT, mT
 • Zapis do pamięci:Do 29 sekwencji (245 760 próbki w trybie monitoringu)
  1024 próbki użytkownika,
 • Wbudowane filtry:TAK; DC, 50 Hz, 1 kHz, 20 kHz, 400 kHz (dla anten niskiej częstotliwości)
 • Gniazda połączeń:Światłowód full duplex,
  Gniazdo LEMO Plug and Play (autodetekcja sond),

 • Wbudowany GPS:TAK,
 • Wbudowany sensor temperatury:TAK,
 • Czas pracy:> 24 godziny
 • Zdalne sterowanie:TAK, za pomocą komputera PC (połączenie światłowodem).

Microrad NHT3DL, analizator oraz miernik szerokopasmowy natężenia pola elektromagnetycznego, zaprojektowany z myślą o pomiarach i badaniach pól w zakresie częstotliwości DC do 40 GHz występujących w środowisku zawodowym oraz środowisku ogólnym. Analiza sygnału w dziedzinie częstotliwości (FFT) oraz funkcja oscyloskopu w zakresie częstotliwości od DC do 400 kHz.
Cyfrowe filtry „wycinające”. Do dyspozycji użytkownika są filtry: DC, 50 Hz, 0 Hz–1 kHz, 0 Hz–20 kHz, 0 Hz–400 kHz.
Pomiar izotropowy, wskazania wartości skutecznej r.m.s. oraz szczytowej (peak), zapis do 29 sekwencji w trybie monitoringu o łacznej ilości próbek 245 760, ręczny zapis do 1024 próbek, zapis w trybie monitoringu powyżej 24 godzin, wybór jednostki natężenia pola elektromagnetycznego (V/m, A/m, W/m2, mW/cm2, µT, mT), wymienne sondy, wbudowany GPS oraz sensor temperatury. Możliwość obsługi miernika za pomocą komputera dzięki połączeniu za pomocą światłowodu.

Miernik NHT3D umożliwia pomiary w takich grupach jak:

 • Urządzenia przemysłowe
 • Urządzenia medyczne, diatermie fizykoterapeutyczne, urządzenia NMR
 • Stacje transformatorowe, linie wysokiego napięcia
 • Nadajniki radiowe, telewizyjne
 • Telefonia GSM, 5G
 • Kolej
 • Radary
 • Pole magnetostatyczne
Urządzenie wraz z sondami pomiarowymi jest zgodne z najnowszymi rozporządzeniami oraz dyrektywami dotyczącymi pól EM:

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku;
 • Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku;
 • DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/35/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na zagrożenia spowodowane czynnikami fizycznymi (polami elektromagnetycznymi) (dwudziesta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) i uchylająca dyrektywę 2004/40/WE.

Sondy pomiarowe Microrad kompatybilne z miernikami pól elektromagnetycznych NHT310, NHT3D, NHT3DL

sondy pomiarowe
wykres sondy pomiarowe

Model Measured field Frequency range Levels Karta katalogowa
10H B field Static magnetic field 1 uT ÷ 5 mT pobierz >>
20H B field 0 Hz ÷ 1000 Hz 1 mT ÷ 15T pobierz >>
30H B field 0 Hz ÷ 1000 Hz 200 uT ÷ 600 mT pobierz >>
33N
(kompatybilna z miernikiem NHT310)
E field 1 Hz ÷ 20 kHz 20 V/m ÷ 20 kV/m pobierz >>
B field 1 Hz ÷ 20 kHz 300 nT ÷ 16 mT
B field Static magnetic field 1 uT ÷ 5 mT
33P
(kompatybilna z miernikiem NHT3D)
E field 1 Hz ÷ 400 kHz 1 V/m ÷ 20 kV/m pobierz >>
B field 1 Hz ÷ 400 kHz 300 nT ÷ 16 mT
B field Static magnetic field 1 uT ÷ 5 mT
33S
(kompatybilna z miernikiem NHT3DL)
E field 1 Hz ÷ 1 MHz 1 V/m ÷ 100 kV/m pobierz >>
B field 1 Hz ÷ 1 MHz 150 nT ÷ 15 mT
B field Static magnetic field 5 uT ÷ 60 mT
20B B field 1 Hz ÷ 20 kHz 300 nT ÷ 16 mT pobierz >>
11E E field 1 Hz ÷ 400 kHz 20 V/m ÷ 20 kV/m pobierz >>
10B B field 1 Hz ÷ 400 kHz 0.1 uT ÷ 1 mT pobierz >>
30B B field 1 Hz ÷ 400 kHz 300 nT ÷ 16 mT pobierz >>
02H H field 300 kHz ÷ 30 MHz 0.016 ÷ 16 A/m pobierz >>
01E E field 100 kHz ÷ 6.5 GHz 0.2 ÷ 350 V/m pobierz >>
03E E field 100 kHz ÷ 18 GHz 0.8 ÷ 340 V/m pobierz >>
06E E field 100 kHz ÷ 6.5 GHz 0.35 ÷ 650 V/m pobierz >>
02E E field 400 kHz ÷ 40 MHz 2 ÷ 800 V/m pobierz >>
04E E field 3 MHz ÷ 40 GHz 0.5 ÷ 350 V/m pobierz >>