Miernik pola NHT3D

Miernik pola NHT3D

Miernik NHT3D + sonda 01E

NHT3D
Miernik pól elektromagnetycznych DC ÷ 40 GHz.

NAPISZ
 • Zakres częstotliwości:DC, 100 kHz – 40 GHz (w zależności od użytej sondy pomiarowej),
  0 Hz – 400 kHz szybka transformata Fourier’a (FFT)
 • Jednostki pomiaru:V/m, A/m, W/m 2 , mW/cm 2 , uT, mT
  (w zależności od użytej sondy pomiarowej)
 • Zapis do pamięci:Do 29 sekwencji (245 760 próbki w trybie monitoringu)
  1024 próbki użytkownika,
 • Wbudowane filtry:TAK; DC, 50 Hz, 1 kHz, 20 kHz, 400 kHz (dla anten niskiej częstotliwości)
 • Gniazda połączeń:Światłowód full duplex,
  Gniazdo LEMO Plug and Play (autodetekcja sond),

 • Wbudowany GPS:TAK,
 • Wbudowany sensor temperatury:TAK,
 • Czas pracy:> > 24 godziny, bez podświetlania,
 • Zdalne sterowanie:TAK, za pomocą komputera PC (połączenie światłowodem).

Miernik NHT3D jako rozbudowana wersja miernika NHT310 został zaprojektowany do pomiaru i badań pól elektromagnetycznych w szerokim zakresie częstotliwości (DC do 40 GHz) występujących w środowisku pracy i w środowisku ogólnym zgodnie z międzynarodowymi normami. Dodatkowo urządzenia umożliwia analizę sygnału w dziedzinie czasu oraz częstotliwości w zakresie częstotliwości od DC do 400 kHz. Umożliwia to sprawdzenie, jakie częstotliwości składowe wpływają ostatecznie na kształt sygnału.
Dzięki cyfrowym filtrom można odseparować i skupić się na wybranych częstotliwościach. Do dyspozycji użytkownika są filtry: DC, 50 Hz, 0 Hz–1 kHz, 0 Hz–20 kHz, 0 Hz–400 kHz
Pomiar pól elektromagnetycznych w trzech osiach X,Y,Z, wskazania wartości średniej oraz maksymalnej natężenia pola dla każdego z tych kierunków, zapis do 29 sekwencji w trybie monitoringu o łacznej ilości próbek 245 760, ręczny zapis do 1024 próbek, zapis w trybie monitoringu powyżej 24 godzin, wybór jednostki natężenia pola elektromagnetycznego (V/m, A/m, W/m 2 , mW/cm 2 , µT, mT), sygnalizacja dźwiękowa zadanej maksymalnej wartości natężenia pola, to tylko niektóre z funkcji, które sprawiają, że to urządzenie wraz z wymiennymi sondami może zastąpić wiele dedykowanych mierników pola.
Całość została zamknięta w wytrzymałej aluminiowej obudowie z wbudowanym czujnikiem temperatury i odbiornikiem GPS, jest w stanie pracować ponad 24 godziny na jednym ładowaniu baterii (przy wyłączonym podświetlaniu wyświetlacza).
Poprzez dobór sond pomiarowych o odpowiednich zakresach częstotliwości fali miernik pól elektromagnetycznych NHT3D umożliwia pomiar natężeń pól emitowanych przez takie grupy obiektów jak:

 • Urządzenia przemysłowe
 • Urządzenia medyczne, diatermie fizykoterapeutyczne, urządzenia NMR
 • Stacje transformatorowe, linie wysokiego napięcia
 • Nadajniki radiowe, telewizyjne
 • Telefonia GSM, 5G

Dołączone do miernika NHT3D oprogramowanie MicroLink pozwala użytkownikowi:

 • Na zdalną obsługę urządzenia NHT3D za pomocą komputera przy pomocy światłowodu. Zmniejsza to zakłócenia spowodowane obecnością człowieka w obszarze, w którym znajduje się sonda,
 • Pobierać i przechowywać dane z uzyskanych pomiarów wprost z urządzenia NHT3D i eksportować dane do Microsoft Excel w celu dalszej analizy.

W zestawie znajduje się: miernik NHT3D, konwerter USB/Optic do połączenia miernika z komputerem PC za pomocą światłowodu, światłowód 10 m, kabel USB, ładowarka, instrukcja obsługi, oprogramowanie MicroLink.

Mierniki NHT3D i NHT3DL są zgodne z następującymi standardami dotyczącymi urządzeń elektrycznych.

 • DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/35/UE z dnia 26 czerwca 2013 r.
  w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na zagrożenia spowodowane czynnikami fizycznymi (polami elektromagnetycznymi) (dwudziesta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) i uchylająca dyrektywę 2004/40/WE.
 • PN-EN 50500:2008
  Procedury pomiaru poziomów pól magnetycznych generowanych przez urządzenia elektroniczne i elektryczne w środowisku kolejowym w odniesieniu do narażenia ludzi.
 • PN-EN 62233:2008
  Metody pomiaru pól elektromagnetycznych elektrycznego sprzętu do użytku domowego i podobnego z uwzględnieniem narażania człowieka.
 • PN-EN 62311:2010
  Ocena urządzeń elektronicznych i elektrycznych w odniesieniu do ograniczeń ekspozycji ludności w polach elektromagnetycznych (0 Hz-300 GHz).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r.
  w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r.
  w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Sondy pomiarowe Microrad kompatybilne z miernikami pól elektromagnetycznych NHT310, NHT3D, NHT3DL

sondy pomiarowe
wykres sondy pomiarowe

Model Measured field Frequency range Levels Karta katalogowa
10H B field Static magnetic field 1 uT ÷ 5 mT pobierz >>
20H B field 0 Hz ÷ 1000 Hz 1 mT ÷ 15T pobierz >>
30H B field 0 Hz ÷ 1000 Hz 200 uT ÷ 600 mT pobierz >>
33N
(kompatybilna z miernikiem NHT310)
E field 1 Hz ÷ 20 kHz 20 V/m ÷ 20 kV/m pobierz >>
B field 1 Hz ÷ 20 kHz 300 nT ÷ 16 mT
B field Static magnetic field 1 uT ÷ 5 mT
33P
(kompatybilna z miernikiem NHT3D)
E field 1 Hz ÷ 400 kHz 1 V/m ÷ 20 kV/m pobierz >>
B field 1 Hz ÷ 400 kHz 300 nT ÷ 16 mT
B field Static magnetic field 1 uT ÷ 5 mT
33S
(kompatybilna z miernikiem NHT3DL)
E field 1 Hz ÷ 1 MHz 1 V/m ÷ 100 kV/m pobierz >>
B field 1 Hz ÷ 1 MHz 150 nT ÷ 15 mT
B field Static magnetic field 5 uT ÷ 60 mT
20B B field 1 Hz ÷ 20 kHz 300 nT ÷ 16 mT pobierz >>
11E E field 1 Hz ÷ 400 kHz 20 V/m ÷ 20 kV/m pobierz >>
10B B field 1 Hz ÷ 400 kHz 0.1 uT ÷ 1 mT pobierz >>
30B B field 1 Hz ÷ 400 kHz 300 nT ÷ 16 mT pobierz >>
02H H field 300 kHz ÷ 30 MHz 0.016 ÷ 16 A/m pobierz >>
01E E field 100 kHz ÷ 6.5 GHz 0.2 ÷ 350 V/m pobierz >>
03E E field 100 kHz ÷ 18 GHz 0.8 ÷ 340 V/m pobierz >>
06E E field 100 kHz ÷ 6.5 GHz 0.35 ÷ 650 V/m pobierz >>
02E E field 400 kHz ÷ 40 MHz 2 ÷ 800 V/m pobierz >>
04E E field 3 MHz ÷ 40 GHz 0.5 ÷ 350 V/m pobierz >>