Pomiarowe odbiorniki zaburzeń

Pomiarowy odbiorniki zaburzeń jest podstawowym narzędziem do pomiarów zaburzeń elektromagnetycznych. Firma Astat współpracuje w tym zakresie z firmą Gauss Instruments, który dostarcza odbiorniki pracujące w dziedzinie czasu wykorzystujące Szybką Analizę Fouriera (FFT). Takie podejście do pomiarów i budowy odbiorników pomiarowych zapewnia bardzo szybkie wykonywanie pomiarów oraz możliwość pomiarów w czasie rzeczywistym (real-time). Daje to oszczędność czasu podczas modyfikowania projektowanych urządzeń i szybsze wprowadzenie zgodnego z normami produktu na rynek. Szeroki zakres częstotliwości pracy (od DC do 40GHz) urządzeń oraz niski poziom szumów pozwala na pomiary praktycznie wszystkich zaburzeń wymaganych przez normy komercyjne, samochodowe, militarna i lotnicze. Odbiorniki pomiarowe mogą być wyposażone w wiele dodatkowych opcji sprzętowych oraz programowych, które pozwolą prowadzić pomiary według specyficznych wymagań.

Cztery serie odbiorników TDEMI pozwalają na dobranie najlepszego rozwiązania dla konkretnych potrzeb klienta.