T2000

T2000

T2000 Transformator sprzęgający

NAPISZ

    Transformator T2000 został zaprojektowany do testów odporności na pole magnetyczne LF zgodnie z wymogami DO 160 sekcja 18. Transformator T2000 stosowany jest do przyłożenia wymaganego sygnału testującego do testowanych linii celem testowania tętnień napięć oraz testowania odporności przewodzonej (typu ciągłego i transient). Może być również zastosowany jako transformator obniżający 2:1 dla prądów wyjściowych do 40 Ap.