Laboratoria EMC województwo podlaskie

Laboratoria EMC – województwo podlaskie:
Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG
ul. Leopolda 31
40-189 Katowice
Oddział zamiejscowy na terenie Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego
ul. Żurawia 71
15-540 Białystok
www.cbc.ibemag.pl
cbc@ibemag.pl
Zakres akredytacji dostępny jest pod numerem AB 261