Komora EMC typu Defense

Zapytaj o produkt

NAPISZ WIADOMOŚĆ

660 515 931

 • Hybrydowy (płytka ferrytowa + absorber piramidalny)

Opis

Opis

Nasza oferta komór bezodbiciowych dla rynku militarnego obejmuje komory pomiarowe spełniające normy takie jak MIL-STD, RTCA DO-160 oraz komory pomiarowe urządzeń typu Tempest. Piramidalne absorbery hybrydowe są w przybliżeniu o połowę krótsze niż absorbery rezystancyjne, oferując bardziej kompaktowe rozwiązania. W zakresie częstotliwości MHz technologia hybrydowa wykazuje znacznie właściwości pochłaniania do 30 MHz. Staje się to pomocne, gdy zadania badawczo-rozwojowe wymagają poszerzenia horyzontu technicznego i pójścia dalej niż wymaga tego norma. Dlatego absorbery hybrydowe są obecnie preferowaną technologią pochłaniania zaburzeń.

Wojsko wymaga wyższego poziomu poufności i ochrony elektromagnetycznej procedur pomiarowych, jak i wyników. Należy więc podjąć szereg środków w miejscu przeprowadzania testów, aby zapewnić poufność danych przy pomiarach Tempest. Wysoka skuteczność ekranowania, izolacja elektryczna od budynku, jednopunktowe uziemienie i separacja galwaniczna linii energetycznych są cechami skutecznie rozwiązującymi problemy poufności danych.

Placówki badawcze do przeprowadzania pomiarów i prób na sprzęcie cywilnym i wojskowym muszą być zgodne z takimi normami jak:

 • MIL-STD 461/462,
 • RTCA DO-160,
 • EUROCAE lub odpowiednimi krajowymi normami.

Ze skutecznością ekranowania wynoszącą co najmniej 100 dB nasze stanowiska badawcze nadają się do zastosowań cywilnych i wojskowych. Specjalne filtry RFI linii elektroenergetycznych o niskim prądzie upływu stosowane są w komorach pomiarowych typu Tempest, w celu zabezpieczenia informacji związanych z urządzeniem i pomiarami.

Kluczowe cechy rozwiązania:

 • Izolacja elektryczna komory pomiarowej od budynku,
 • Panele wentylacyjne w kształcie plastra miodu montowane na ścianach i suficie, w zależności od wielkości komory,
 • Elektrycznie sterowane drzwi ekranowane w postaci śluzy,
 • Jednoskrzydłowe drzwi ekranowane obsługiwane ręcznie,
 • Filtry linii zasilania/sterowania i linii komunikacyjnych zgodnie z wymaganiami, w tym ochrona przed przepięciami,
 • Pakiet elektryczny: rozdzielnia główna z odpowiednią ochroną, rozdziałem energii elektrycznej, oświetleniem, lampami sygnalizacyjnymi i awaryjnymi.

Możliwe dodatkowe wyposażenie obiektu:

 • Ekranowanie architektoniczne, jeżeli wymagają tego warunki budowlane,
 • Czytniki kart lub inne systemy dostępu do drzwi ekranowanych,
 • Pakiet dla osób niepełnosprawnych: drzwi ekranowane z automatycznym otwieraniem/zamykaniem drzwi oraz rampą dostępową,
 • Wysokowydajna izolacja akustyczna zintegrowana z wykładziną wewnętrzną.
  Konwerter FO dla Ethernet, GPIB, RS232, VGA, USB, MM i Digi 88.

Więcej szczegółów technicznych dotyczących komór militarnych znajdą Państwo w zakładkach powyżej. Dodatkowo zapraszamy do przejrzenia katalogu akcesorium (znajdującego się w zakładce do pobrania) do niniejszych produktów. Znajdą tam Państwo między innymi informacje o:

 • stołach pomiarowych,
 • systemach wizyjnych,
 • systemach przeciwpożarowych,
 • systemach komunikacji.

Dane techniczne

Rozmiary komory:
W zależności od zastosowania wymiary specyfikują normy MIL-STD 461/462 i RTCA DO-160
Całkowite rozmiary komory w zależności od jej typu i strefy ciszy
MIL/RTCA 10,2m x 7,7m x 5,6m
MIL/Tempest 4,3m x 5,2m x 3,2m

Komora MIL-STD 461/RTCA DO-160

Komora MIL-STD 461/RTCA DO-160

Wymiary i funkcjonalności komory zgodnie z MIL-STD 461/462 i RTCA DO-160 są określane przy rozmowie z klientem podczas fazy projektowania rozwiązania. W przypadku urządzeń stołowych wymagana jest bardzo dobrze przewodząca płaszczyzna uziemiająca. Tylko takie rozwiązanie spowoduje poprawną jakość badań i testów urządzań.

Kluczowe cechy rozwiązania:

 • Izolacja elektryczna pomieszczenia od budynku,
 • Panele wentylacyjne w kształcie plastra miodu montowane na ścianach i suficie, w zależności od wielkości komory,
 • Jednoskrzydłowe drzwi ekranowane obsługiwane ręcznie,
 • Filtry RFI linii zasilajacych,
 • Złącza światłowodowe, złącza precyzyjne N i złącza SMA,
 • Standardowy pakiet elektryczny: instalacja elektryczna, oświetlenie, lampy awaryjne i sygnalizacyjne.

Możliwe dodatkowe aktualizacje obiektu:

 • Większe drzwi wejściowe zgodnie z życzeniem,
 • Cyfrowy system monitoringu CCTV,
 • Przetwornik FO dla sieci Ethernet, GPIB, RS232, VGA, USB, MM i Digi 88,
 • Transformator separacyjny odpowiedni dla znamionowych filtrów linii elektroenergetycznych EMC,
 • Filtry RFI dla linii sterowniczych i komunikacyjnych,
 • System wykrywania i gaszenia pożaru,
 • Ogrzewanie, system wentylacji i klimatyzacji.

Komory MIL-STD 461/Tempest

Komory MIL-STD 461/Tempest
Wielkość stanowisk badawczych dla urządzeń typu Tempest jest analogiczna pod względem budowy w porównaniu do komór typu MIL-STD 461. Jednakże poziom poufności procedur testowych i/lub wyników jest znacznie wyższy. Wymagania dotyczące poziomu skuteczności ekranowania, ochrony linii zasilania i uziemienia muszą zostać w tym przypadku szczegółowo określone podczas audytów z klientem.

Kluczowe cechy rozwiązania:

 • Izolacja elektryczna komory bezodbiciowej od budynku,
 • Panele wentylacyjne w kształcie plastra miodu montowane na ścianach i suficie, w zależności od wielkości komory,
 • Jednoskrzydłowe drzwi ekranowane obsługiwane ręcznie,
  Filtry linii zasilającej EMC,
 • Transformator separacyjny odpowiedni dla znamionowych filtrów linii zasilania EMC,
 • Złącza światłowodowe, złącza precyzyjne N i złącza SMA.

Możliwe dodatkowe aktualizacje obiektu:

 • W pełni funkcjonalne ekranowane pomieszczenie sterowania i wzmacniaczy,
 • Stół EUT,
 • Większe drzwi wejściowe zgodnie z życzeniem,
 • Cyfrowy system monitoringu CCTV,
 • Konwerter FO na Ethernet, GPIB, RS232, VGA, USB, MM i Digi 88,
 • Filtry EMC dla linii sterowniczych i komunikacyjnych,
 • Metalowe kanały dystrybucji energii elektrycznej,
 • System wykrywania i gaszenia pożaru,
 • System ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.

do pobrania

Akcesoria do produktów
Dane techniczne