Oprogramowanie do systemu kamer CCTV

Zapytaj o produkt

NAPISZ WIADOMOŚĆ

788 628 150

  Opis

  Oprogramowanie sterujące kamerą ccs

  Zdalne sterowanie poprzez oprogramowanie

  Oprogramowanie do detekcji ruchu (mk-motion)

  Oprogramowanie do detekcji ruchu (mk-motion) analizuje obraz wideo obiektu testowego w celu wykrycia odchyleń pomiędzy zachowaniem docelowym, a rzeczywistym. Jest ono wiec dobrym pomocnikiem w codziennych zadaniach!

  Oprogramowanie wykorzystuje różne algorytmy do wykrywania zmiany obrazu. Jeden z algorytmów przekształca fragment obrazu w macierz liczbową. Podstawowa wersja algorytmu to klasyczna detekcja ruchu tj. wykrywanie różnic między ruchomymi obrazami (np. miganie diody LED). Z drugiej strony w zależności od licencji oprogramowanie obsługuje również inne algorytmy, takie jak rozpoznawanie znaków (OCR) czy obliczanie jasności fragmentu obrazu. Po przekształceniu przez algorytm fragmentu obrazu w macierz oprogramowanie określa, czy na jego podstawie zostanie wygenerowany komunikat alarmowy. Wykryte odchylenie od normy jest zgłaszane może być przekazywane do zewnętrznego oprogramowania (np. oprogramowania pomiarowego EMC) poprzez sieć TCP/IP.

  Zakres funkcjonalny oprogramowania oraz dostępne algorytmy zależą od zakupionych licencji. Warunkiem koniecznym do korzystania z oprogramowania jest zakup pakietu podstawowego i odpowiedniego sprzętu CCTV. Sprzęt można otrzymać od nas lub wykorzystać własny pod warunkiem, że spełnia on minimalne wymagania. Dodatkowe funkcje oprogramowania można rozszerzyć poprzez zakup dodatkowych licencji.

  Licencja podstawowa + karta Grabber

  Licencja podstawowa zawiera podstawowe funkcje. Posiada jednokanałowe wejście wideo Full HD 1080p30. Za jej pomocą można monitorować do czterech obszarów obrazu (Region of Interest = ROI) o maksymalnym rozmiarze 960×540 px każdy. Do każdego obszaru obrazu można przypisać różne algorytmy testowe. Dostępne algorytmy obejmują Two Frames Difference (różnica dwóch klatek), Custom Frame Difference (różnica dwóch klatek wersja zmodyfikowana), Background Modeling (modelowanie tła) i Average Brightness (średnia jasności). Alarmy mogą być wysyłane przez sieci TCP/IP oraz wizualnie i dźwiękowo.

  Licencja dodatkowa + karta graficzna

  Warunkiem koniecznym do uzyskania licencji dodatkowejest posiadanie licencji podstawowej wraz z odpowiednim sprzętem. Licencja rozszerzająca zwiększa liczbę możliwych do monitorowania obszarów obrazu (ROI) z 4 do 16. Nie obowiązuje już ograniczenie wielkości jednego ROI z licencji podstawowej. Ponadto licencja rozszerzona posiada dodatkowe analizatory i funkcje. W ten sposób można monitorować urządzenie w sposób wydajny. Aby było to możliwe w zestawie znajduje się mocna karta graficzna kompatybilna z CUDA. Licencja na aktualizację może zostać zakupiona wraz z licencją podstawową lub później (poprzez pobranie oprogramowania).

  Pozostałe licencje na funkcje dodatkowe

  Zapis obrazu po wyzwoleniu: Rozszerza funkcję nagrywania w taki sposób, że obraz wideo jest automatycznie nagrywany i przycinany po wszczęciu alarmu. Ponadto z obrazu na żywo można wykonywać zdjęcia. Funkcja wymaga podstawowej licencji.
  Rozpoznawanie tekstu (OCR): Rozszerza oprogramowanie o algorytm rozpoznawania znaków na obrazie wideo. Rozpoznane znaki mogą być porównywane z konfigurowalną listą słów. Ze względu na duże obciążenie procesora detekcja jest ograniczona do dwóch ROI z jedną linią. Funkcja wymaga licencji na aktualizację.
  Streaming: Umożliwia oprogramowaniu strumieniowe przesyłanie obrazu na żywo do sieci.