System pomiarowy tłumienności 1312

Zapytaj o produkt

NAPISZ WIADOMOŚĆ

788 628 150

ZADZWOŃ

  • 30 MHz, 50 MHz i 1 GHz
  • Od 0 do 100 dB
  • 0,001 dB +/- 0,001/10 dB

Opis

Zakres dynamiczny większy niż 100 dB
Najmniejsza możliwa niepewność pomiarowa w systemie komercyjnym

System pomiarowy tłumienności 1312 jest wykorzystywany do tworzenia charakterystyki programowalnych tłumików takich jak model Keysight 8494 (stosowanych jako urządzenia kalibracyjne). System ten może być również wykorzystywany do tworzenia stałej charakterystyki tłumienia. Model 1312 wykorzystuje autorski indukcyjny dzielnik napięcia oraz wzmacniacz, w celu porównywania sygnału referencyjnego i tłumionego oraz obliczenia wartości tłumienności. Oprogramowanie w sposób ciągły monitoruje odchylenie standardowe pomiarów by sprawdzić, kiedy osiągnięty zostanie prawidłowy pomiar z wymaganą niepewnością.

Więcej szczegółów technicznych dotyczących produktu znajdą Państwo w zakładce „Do pobrania”. Pliki dokumentacji zawierają szczegółowe informacje o podrodzajach urządzeń, parametrach i opcjach dodatkowych.