Emisja promieniowana

Zapytaj o produkt

NAPISZ WIADOMOŚĆ

660 515 934

ZADZWOŃ

  Opis

  Najistotniejsze w tych pomiarach jest oprogramowanie, dzięki któremu użytkownik ma pełną kontrolę nad systemem pomiarowym. Jest to szczególnie istotne w komorze bezodbiciowej, gdzie oprogramowanie steruje odpowiednio stołem obrotowym, masztem i odbiornikiem pomiarowym. Astat posiada liczne referencje i doświadczenie w uruchamianiu kompleksowych systemów do pomiaru emisji promieniowanej, w których dedykowane oprogramowanie steruje elementami komory bezodbiciowej lub algorytmem pomiarowym w komorze GTEM.

  Anteny do pomiarów emisji zaburzeń promieniowanych
  Dostarczamy anteny, które od wielu lat sprawdzają się w zastosowaniach cywilnych, motoryzacyjnych, wojskowych w laboratoriach wykonujących testy zgodne z normami oraz laboratoriach badawczo-rozwojowych.

  Źródła wzorcowe zaburzeń
  W celu weryfi kacji poprawności działania systemów do pomiarów emisji zaburzeń najwygodniejszym sposobem jest wykorzystanie źródeł wzorcowych. Wzorcowe źródła szumowe (noise) oraz prążkowe (comb) dostarczane przez Astat pozwalają na wykonywanie zarówno międzylaboratoryjnych pomiarów porównawczych oraz cyklicznych badań ciągłości pomiarów w laboratorium.

  Pomiary emisji / odporności promieniowanej w polu bliskim
  Opatentowany skaner EMC pozwala na pomiar emisji zaburzeń i odporności w polu bliskim z komponentów, kabli, płytek PCB i całych wyrobów. Niezastąpione urządzenie dla działów R&D do lokalizacji źródeł zaburzeń RF na etapie projektowania. Również doskonałe urządzenie dydaktyczne dla wydziałów elektroniki.