Tester MotorAnalyzer1

Zapytaj o produkt

NAPISZ WIADOMOŚĆ

668 383 384

  Opis

  Typy silników (1,3-fazowe):

  • Asynchroniczne, Synchroniczne, Komutatorowe,
  • Prądu stałego, Pierścieniowe, Wirniki, Stojany, Cewki

  Funkcje:

  • Kompleksowa ocena stanu silnika (badanie izolacji,
  • pomiar rezystancji, zwarcia międzyzwojowe,
  • strefa neutralna, indeks polaryzacji, badanie wirnika)

  Wszechstronny tester dla przezwajalni i serwisu

  MotorAnalyzer1 to wielofukcyjny przyrząd pomiarowy do testowania silników elektrycznych, stojanów, wirników, cewek i uzwojeń. Tester łaczy w sobie 10 różnych metod badawczych w lekkiej, mobilnej obudowie. Realizacja wielu metod pomiarowych, kompaktowe rozmiary oraz zasilanie bateryjne czyni MotorAnalyzer1 idealnym narzędziem dla pomiarów w terenie.

  MotorAnalyzer1 wykonuje w pełni automatyczna analizę silnika elektrycznego składającą się z testu Surge oraz pomiaru rezystancji metodą 4-przewodową. Na koniec, silnik jest sprawdzany pod kątem wytrzymałości dielektrycznej pomiędzy uzwojeniami i obudową. Tester posiada automatyczną, wbudowaną przełącznicę obsługującą 3 wyjścia pomiarowe.

  do pobrania

  Dane techniczne

  aplikacje

  Serwis silnikow elektrycznych

  Podczas autotestu silnika trójfazowego trzy przewody fazowe oraz obudowa silnika są podłączone do testera. MotorAnalyzer1 wykonuje w pełni automatyczny test silnika złożony z pomiaru rezystancji metodą 4-przewodową oraz testu Surge.

  Wyniki pomiarów są przesyłane następnie do oprogramowania PC, gdzie są zapisywane i drukowane.

  Gdzie jest zwarcie?

  Za pomocą dodatkowych sond indukcyjnych istnieje możliwość lokalizacji zwarć międzyzwo-jowych w stojanach i wirnikach. Sonde indukcyjną można również wykorzystać do sprawdzania uszkodzonych aluminiowych lub miedzianych prętów w wirnikach klatkowych.

  Pomiar zwarć międzyzwojowych na wirniki komutatorowym.

  Pomiar rezystancji wirnika

  Pomiar rezystancji na lamelkach komutatora wykonywany jest za pomocą specjalnej, podwójnej sondy ze złączem sprężynowym. Wynik każdego połączenia zapisywany jest automatycznie w wewnętrznej pamięci urządzenia.

  Wysokie napięcie DC

  Próba wysokim napięciem pomiędzy uzwojeniami i obudową.

  Regulacja „strefy neutralnej”

  „Strefa neutralna”- regulacja szczotkotrzymaczy na silniku DC. Spoglądając na wyświetlacz operator może sprawdzić czy wymagane jest skorygowanie pozycji szczotek na lamelach komutatora oraz w którym kierunku należy przesunąć szczotki.

  opcja

  10 pomiarów w 1 testerze.

  • Testy stojanów-, wirników-, silników- i transformatorów
  • 10 metod pomiarowych
   • autotest
   • test udarowy surge
   • rezystancja
   • wysokie napięcie DC
   • indeks polaryzacji
   • rezystancja izolacji
   • PE/ ciągłość przewodu ochronnego
   • „strefa neutralna” – regulacja szczotkotrzymaczy
   • kierunek wirowania pola H w silnikach i stojanach
   • lokalizacja zwarć międzyzwojowych metodą indukcyjną na stojanach i wirnikach
  • Praktyczny system sterowania za pomocą pokrętła
  • Wbudowana, automatyczna matryca wysokiego napięcia
  • Wewnętrzna pamięć flash
  • Oprogramowanie PC do generowania raportów z pomiaru (pdf, excel, word, csv…)
  • Algorytm automatycznej analizy uszkodzeń
  • Niezależne zasilanie bateryjne lub praca przy zasilaniu sieciowym
  • Lekki

  Zasilanie

  • Wbudowany akumulator
  • Zewnętrzny zasilacz DC

  Autotest

  • Bez potrzeby przekładnia kabli pomiarowych (wbudowana matryca)
  • Algorytm automatycznej analizy uszkodzeń

  Surge

  • Tryb ręczny oraz automatyczny
  • 1-, 2- and 3-phase
  • Graficzna prezentacja wyniki
  • Automatyczna ocena

  Rezystancja

  • 1-, 2-, 3-fazy
  • Detekcja asymetrii
  • Pomiar 4-przewodowy (kelvina)
  • Kompensacja temp. otoczenia

  Wysokie napięcie DC

  • 0-4000 V
  • Ręczna regulacja napięcia
  • Programowalne testy automatyczne
  • Próba napięciem krokowym

  Indeks polaryzacji

  • 0-4000 V
  • PI-indeks polaryzacji
  • DAR-współczynnik absorpcji
  • Automatyczna ocena

  Rezystancja izolacji

  • 0-4000 V
  • Testy zgodne z normą VDE 0701

  PE/ Ciągłość przewodu ochronnego

  • Testy zgodne z normą VDE 0701

  Strefa neutralna

  • Prezentacja wyników w postaci wykresu słupkowego
  • Błąd sygnalizowany dźwiękowo

  Kier. pola H

  • Pomiar kierunku wirowania pola H w stojanie
  • Pomiar kierunku wirowania pola H w silniku

  Zwarcia międzyzwojowe

  • Lokalizacja zwarć międzyzwojowych za pomocą sondy
  • Prezentacja wyników w postaci wykresu słupkowego
  • Sygnał akustyczny

  akcesoria  Oprogramowanie


  Wygrodzenia


  Zaciski Kelvina


  Adaptery
  Sondy