Tester MTC3

Zapytaj o produkt

NAPISZ WIADOMOŚĆ

668 383 384

 • napięcia udarowe 6 KV – 15 kV
 • do 500 MW
 • do 50 kV
 • do 125 Joule
 • do 2000 A
 • 60 ns
 • IEC 61934 i DIN EN 60034-18-41

Opis

Technologia pomiarowa 4.0
Dzięki zastosowaniu napięcia udarowego surge testery MTC3 pozwalają na dokładne sprawdzenie izolacji w szybki i niezawodny sposób.

Po podłączeniu wszystkich punktów pomiarowych tester sprawdza poprawność połączeń i automatycznie uruchamia wybraną sekwencje pomiarową. Dzięki zastosowaniu wewnętrznej matrycy wszystkie połączenia oraz przejścia pomiędzy testami wykonywane są automatycznie. Po zakończeniu testu operator otrzymuje jednoznaczny wynik pomiaru (poz/neg) oraz wgląd do szczegółowych wyników pomiaru.

Ze względu na poziom złożności realizowanych procesów związanych z pomiarem, sterowaniem i dokumentacją wyników zawsze kładliśmy duży nacisk na integrację komputerów PC w naszych urządzeniach. Rozbudowane możliwości statystyczne gwarantują przejrzystość wykonywanych pomiarów oraz wgląd do danych historycznych.

Ilość testów jakie realizować ma tester zależy wyłącznie od Ciebie! Oznacza to, że MTC3 np. może spełniać rolę pojedynczego testera rezystancji, lub wielozadaniowego testera transformatorów. Do bardziej wymagający zadań wymagana jest integracja większej liczby testów oraz dodatkowych funkcji. Wszelkie niestandardowe rozwiązania oraz integracja z istniejącą linią produkcyjną jest możliwa!

OPROGRAMOWANIE PC
SCHLEICH był jednym z pierwszych producentów, który konsekwentnie i skutecznie przeprowadził cyfryzacje w swoich urządzeniach analogowych z uwagi na lepsze sterowanie, uproszczoną obsługę oraz ogromne możliwości archiwizacji danych. Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu nasi inżynierowie stworzyli wyjątkowe i bardzo wszechstronne oprogramowanie pomiarowe. Wiele pomocnych narzędzi, które się tam znajdują, zostało wypracowanych razem z naszymi klientami! Oprogramowanie jest na standardowym wyposażeniu testera.

1. Testy automatyczne
Tryb automatyczny oferuje pełną automatyzacje procesu testowania. Operator posiada do swojej dyspozycji wszystkie testy zintegrowane w urządzeniu. Podczas badania kolejne pomiary następują po sobie jeden po drugim zgodnie z wcześniej zaprogramowaną sekwencja. Na bieżąco wyświetlane wyniki pozwalają na natychmiastową ocenę badanego elementu. Po zakończeniu każdego testu przyrząd wyświetla wynik w postaci jednoznacznej informacji – POZ/NEG.

2. Testy ręczne

W trybie testów ręcznych dostępne są wszystkie metody pomiaru (surge test, rezystancja izolacji, HVAC…) w jakie został wyposażony tester. Operator może je aktywować w dowolnej kolejności. Każdy test posiada inny interfejs graficzny, gdzie najważniejsze dane są dobrze widoczne dla operatora. Wprowadzanie danych znamionowych silnika nie jest wymagane.

Operator wykonuje wszystkie testy ręcznie w dowolnej, wybranej przez siebie kolejności. Po zakończeniu pomiarów MTC3 przeprowadza automatyczną analizę zmierzonych wyników.

Po każdym pomiarze wyniki można zapisać w wewnętrznej bazie danych. Każdy pomiar jest zapisywany razem z parametrami silnika z tabliczki znamionowej. Każda firma posiada inne wymagania odnośnie zapisywanych informacji, dlatego każdy pomiar można opisać 30 różnymi parametrami badanego urządzenia.


METODY EWALUACJI PRZEBIEGÓW SURGE

Pasmo tolerancji: Limit w postaci obwiedni badanego sygnału.
Korrelacja: Porównanie opiera się na ustaleniu stopnia zbieżności pomiędzy dwoma przebiegami impulsowymi Surge biorąc pod uwagę ich kształt.
Error area (EAR): Odnosi się do różnicy w polu powierzchni błędu pomiędzy dwoma krzywymi surge umieszczonymi na wykresie wyrażonej w %.
Difference in area (EA): Odnosi się do różnicy w polu powierzchni pomiędzy dwoma krzywymi surge umieszczonymi na wykresie wyrażonej w %.
Attenuation method: Odnosi się do różnicy w tłumienności pomiędzy dwoma krzywymi surge umieszczonymi na wykresie wyrażonej w %.
Frequency method: Odnosi się do różnicy w częstotliwości pomiędzy dwoma krzywymi surge umieszczonymi na wykresie wyrażonej w %.
Automatic phase comparison: Automatyczne porównanie krzywych surge z 3 faz na jednym wykresie.

aplikacje

Pionier w funkcjonalności i dokładności pomiaru

MTC3 z podwójnym stanowiskiem pomiarowym

4- przewodowy pomiar z przesuwaną pokrywą.
Uziemiona pryzma dla obu stanowisk.

MTC3 do badania dużych stojanów

MTC3 zintegrowane z linią produkcyjną

W pełni automatyczne stanowisko produkcyjne.
Automatyczne podłączanie kabli pomiarowych.
Komunikacja ze sterownikiem PLC.
Komunikacja z systemem ERP.

MTC3 w wykonaniu podwójnym (2 stanowiska pomiarowe)

Podwójna stacja pomiarowa.
Solidna, przemysłowa pokrywa – bardzo długi czas użytkowania – konstrukcja wykonana z aluminium.

Podwójny stół testowy

Podwójna stacja pomiarowa.
Solidna, przemysłowa pokrywa – konstrukcja wykonana z aluminium.

Podłączanie kabli pomiarowych

Zintegrowana 4-przewodowa listwa zaciskowa.
Lampy wynikowe po obu strona stanowiska.

MTC3 w warsztacie naprawczym silników trakcyjnych

Badanie dużych stojanów
Dodatkowy pomiar za pomocą sond pomiarowych
Aktywacja testu za pomocą specjalnej konsoli dwuręcznej
Pomiar 4 – przewodowy

opcje

 • Testy stojanów, wirników, transformatorów i dławików
 • Najkrótszy czas narastania impulsu 60 ns
 • W pełni zintegrowany pomiar wyładowań niezupełnych według IEC 61934 i DIN EN 60034-18-41
 • Pomiar rezystancji uzwojeń metodą 4-przewodową z kompensacją temp. Otoczenia (zakres µΩ)
 • Test rezystancji izolacji z automatycznym wyznaczeniem indeksu polaryzacji [PI]
 • Pomiar indukcyjności uzwojeń| mostek pomiarowy RLC
 • Test wysokiego napięcia AC zgodny z normami VDE
 • Testy wyładowań niezupełnych HVAC
 • Próba izolacji wysokim napięciem DC
 • Wyznaczenie kierunku wirowania pola H za pomocą sondy statycznej
 • Możliwość rozszerzenia do 150 połączeń pomiarowych
 • Dodatkowe sondy do pomiaru temperatury (1, 2, 3 … n sond)
 • Algorytm automatycznej analizy uszkodzeń
 • Szybkie & precyzyjne pomiary dzięki zastosowaniu technologii DSP (Cyfr. Przetw. Syg.)
 • Dowolnie programowalne wejścia & wyjścia
 • Zintegrowany wysokiej jakości komputer przemysłowy z Windows®7 lub Windows®10
 • Centralna baza danych na miliony wyników i programów (serwer – SQL)
 • Rozbudowane analizy statystyczne -Trendy, Wykres Gaussa, FPY…
 • Możliwość identyfikacji i odtworzenie drogi produktu (traceability)
 • Administracja użytkowników z różnymi poziomami dostępu
 • Konfigurowalny raport z pomiaru
 • Dowolnie konfigurowalny wydruk etykiet dla drukarek termotransferowych
 • Kompatybilny z wieloma drukarkami
 • Wczytywanie kodów kreskowych 1D- i 2D
 • Zdalne sterowanie: RS232, SPS, Profibus, Profinet, CAN, DeviceNet, Ethernet, EtherCat, USB…
 • Komunikacja z testerem: RS232, Profibus, Profinet, CAN, Ethernet, EtherCat, USB, analog, PWM…
 • Pełna funkcjonalność sieciowa
 • Wymiana danych z ERP- i CAQ
 • Kompatybilność z systemami MES
 • Idealny dla producentów OEM dzięki łatwej integracji z linią produkcyjną
 • Możliwość zdalnej kalibracji i serwisu

Połączenia pomiarowe

 • Standardowe: 3 + zacisk uziemiający
 • Opcjonalne: maks. do 24 połączeń na jednej matrycy
 • Dowolna konfiguracja połączeń

Testy standardowe

 • Szybkie i prezycyjne pomiary
 • Pomiary TRMS » true R.M.S.
 • Pomiary R.M.S./ PEAK

Autotest

 • Automatyczne testy silników i stojanów
 • Algorytm automatycznej analizy uszkodzeń

Surge

 • 6 kV – 15 kV
 • Tryb ręczny oraz automatyczny
 • Automatyczna ocena
 • 8 różnych metod obliczeniowych (opatentowana metoda korelacji)

High-voltage DC

 • 6 kV – 15 kV
 • Tryb ręczny oraz automatyczny
 • Test automatyczny
 • Pomiar napięciem krokowym

Rezystancja izolacji

 • 6 kV – 15 kV
 • Testy zgodne z normą VDE 0701
 • 1 MΩ-100 GΩ

Indeks polaryzacji

 • 6 kV – 15 kV
 • PI-indeks polaryzacji
 • DAR-współczynnik absorpcji
 • Automatyczna ocena

Wyładowania niezupełne (Surge)

 • 6 kV – 15 kV
 • Testy zgodne z normą DIN EN 60034-18:2014
 • Pomiary:
  • PDIV – napięcie incepcji wnz
  • RPDIV – powtarzalne napięcie incepcji wnz
  • RPDEV – powtarzalne napięcie wygasania wnz
  • PDEV – napięcie wygasania wnz
 • Pomiar przez sprzęgacz do badania silników
 • Pomiar przez antenę do badania stojanów

Rezystancja

 • 1 µΩ-100 kΩ
 • Detekcja asymetrii
 • Pomiar 4-przewodowy (kelvina)
 • Kompensacja temp. otoczenia
 • Kompensacja temp. badanego obiektu
 • Test czujnika temperatury

Wysokie napięcie AC

 • Do 6 kV, 1 A

Wyładowania niezupełne (HVAC)

 • Do 6 kV, 1 A
 • Pomiar pomiędzy fazami
 • Pomiar pomiędzy fazami i obudową

Kierunek wirowania pola H

 • Pomiar za pomocą sondy pola
 • Dla silników 1-, 3- fazowych

Indukcyjność

 • Pomiar indukcyjności przez wbudowany mostek pomiarowy
 • Pomiar 4-przewodowy

Impedancja

 • Pomiar pojemności przez wbudowany mostek pomiarowy
 • Pomiar 4-przewodowy

Pojemność

 • Pomiar pojemności przez wbudowany mostek pomiarowy
 • Pomiar 4-przewodowy

PE/ prądem AC

 • PE/ pomiar rezystancji lub spadku napięcia
 • 10-200 A AC, regulowane, sterowane elektronicznie (z krokiem co 1A)
 • 6,12,18,24 V AC

akcesoriaOprogramowanie


Stanowiska testowe


Stanowiska testowe


Stanowiska testowe

[/]one_fourth]Wygrodzenia


Lampy sygnalizacyjne


Zaciski Kelvina


Panele zaciskowe
Adaptery


Adaptery


Sondy


Drukarki
Czytniki kodów kreskowych