Produkty

Analizator mocy i jakości energii elektrycznej PPA55x1

Zapytaj o produkt

NAPISZ WIADOMOŚĆ

668 383 384

  • PPA55x1 (50 Arms) DC, 10 mHz ~ 1 MHz
  • Standardowo: 300 mVpk ~ 3000 Vpk (9 zakresów)
  • 100 mApk ~ 1000 Apk (50 Arms) w 9 zakresach
  • [0.03% + 0.03%/pf + (0.01% x kHz)/pf] odczytu + 0.03% VA zakr.
  • W, VA, Var, współczynnik mocy, V&A – rms, uśredniona wartość skuteczna, AC, DC, peak, surge, współcznynnik szczytu, współczynnik kształtu, konwersja gwiazda-trójkąt, konwersja trójkąt-gwiazda
  • RS232, LAN, USB, GPIB, Aux
  • Harmoniczne IEC61000-3-2:2014 IEC61000-3-12:2005 IEC61000-4-7:2002+A1:2009; Flickery IEC61000-3-3:2013 IEC61000-3-11:2000 IEC61000-4-15:2011

Opis

Seria precyzyjnych analizatorów mocy PPA55x1 pozwala na wykonywanie testów i pomiarów w pełni zgodnych z najnowszymi międzynarodowymi normami IEC61000. Przyrząd może być sterowany przez oprogramowanie PC lub z pozycji panelu przedniego, dając użytkownikowi możliwość sprawdzenia wynik testu w formie jednoznacznego komunikatu “pass/fail” na ekranie analizatora bez potrzeby korzystania z komputera PC. Alternatywnie użytkownik może posłużyć się oprogramowaniem IECSoft, które stanowi intuicyjną oraz wysoce zaawansowaną platformę do tworzenia raportów z pomiaru oraz analizy zmierzonych wyników.

IECSoft zapewnia użytkownikowi możliwość szybkiego i łatwego ustalenia przyczyny awarii jakiegokolwiek DUT, w przeszłości oprogramowanie pomiarowe harmonicznych i flickerów posiadało ograniczone możliwości wyświetlania wyników analizy w czasie rzeczywistym. Oprogramowanie IECSoft przełamuje ten trend oraz oferuje znacznie prostszy w obsłudze interfejs użytkownika, obejmujący zaawansowane obrazowanie harmonicznych w czasie rzeczywistym z analogową reprezentacją danych w celu zapewnienia użytkownikowi lepszego “obrazu” funkcjonowania DUT podczas trwania całego testu. Osiągnięto to dzięki starannie zaprojektowanemu interfejsu użytkownika, natomiast dla fluktuujących harmonicznych istnieje możliwość wprowadzania limitów POHC%, wyświetlania wartości: Real Time, Average, Fail Average, Fail Max, STL Exception, POHC Exception w postaci kolorowych wykresów słupkowych, oraz analizy w czasie rzeczywistym wybranej harmonicznej.

Newtons4th stworzył unikalny interfejs użytkownika do testów manualnych zapewniający użytkownikowi informację o wartości chwilowej Dmax oraz wartości średniej z 24 wykonanych testów, oprogramowanie automatycznie oblicza limity oraz przedstawia wyniki zmierzonych danych. Skraca to czas testów oraz daje więcej czasu inżynierowi na analizę pracy DUT oraz odnalezienie potencjalnych błędów.

Standardowo wszystkie analizatory PPA55x1 posiadają świadectwo wzorcowania UKAS ISO17025 dla napięcia, prądu oraz mocy, pomiary wykonywane są w akredytowanym laboratorium firmy N4L w Wielkiej Brytanii.