Testy odporności wojskowej

Zapytaj o produkt

NAPISZ WIADOMOŚĆ

606 764 063

ZADZWOŃ

 • „MIL-STD 461 CS106, CS115, CS116 DO-160 s.17, s.19”
 • EPOS
 • Ekran dotykowy 7”
 • Ethernet, USB, RS485
 • Od 50 do 800 Hz
 • Zewnętrzne, do 240 V
 • 0 – 359° ± 1°, krok 1°
 • BNC, max. 15 V
 • Wyzwalanie automatyczne, ręczne lub sygnałem zewnętrznym (wejście BNC)
 • Dodatnia lub ujemna, przełączana elektronicznie
 • Wyłącznik na panelu generatora, obwód bezpieczeństwa

Opis

MIL-MG3 to uniwersalne, modułowe urządzenie do przeprowadzania testów odporności na impulsy o kształtach zdefiniowanych w MIL-STD 461 CS106, CS115 i CS116. Ponadto system ten spełnia także wymagania testów opisywanych przez sekcję 17 i 19 normy DO-160.

Łatwość użytkowania, predefiniowane sekwencje testowe oraz sprzęgacze o dużej średnicy wewnętrznej sprawiają, że MIL-MG3 jest najbardziej efektywnym i zaawansowanym technicznie urządzeniem w swojej klasie.

Poza bazowym urządzeniem MIL-MG3, w zależności od rodzaju testów, jakie planujemy przeprowadzać generator możemy rozbudować o następujące elementy:


Moduły:

 • MIL3-REC (CS115)
 • MIL3-10K10M (CS116)
 • MIL3-30M100M (CS116)
 • MIL3-SPIKE
 • MIL3-1275
 • MIL3-DO-160 S17
 • MIL3-DO-160 S19


Akcesoria:

 • CN-BT6 – tylko jeden sprzęgacz zarówno do CS115, jak i CS116. Maksymalna średnica przewodów 50 mm
 • VERI-MIL3 – zawiera wszystkie potrzebne kalibratory oraz obciążenia


MIL-MG3 Mainframe MIL3-REC MIL3-10K10M MIL3-30M100M MIL3-SPIKE MIL3-DO160-S17 MIL3-DO-160-S19 MIL3-1275B
MIL461F CS106
MIL461G CS115
MIL461G CS116
MIL1275B
DO-160 S17
DO-160 S19

Akcesoria:

MIL-MG3 Mainframe MIL3-REC MIL3-10K10M MIL3-30M100M MIL3-SPIKE MIL3-DO160-S17 MIL3-DO-160-S19 MIL3-1275B
CN-BT6
VERI-MIL3
CN-MIG-BT5
DC-S17CL
VERI5
VERI50
20dB ATTEN. opt
I-PROBE-C5
TEMA3000 opt opt opt opt opt opt opt

Cechy:

 • Możliwości MIL-MG3 są szersze niż zakres testów przewidziany w MIL-STD-461
 • Jeden, ten sam sprzęgacz do testów CS115 oraz CS116
 • Raporty testowe przechowywane są w wbudowanej pamięci urządzenia, skąd pobrać można je poprzez interfejs USB lub Ethernet
 • Zautomatyzowane procedury testowe wybierane z poziomu ekranu dotykowego
 • Możliwość wyposażenia w moduły do przeprowadzania testów zgodnie z DO-160 sekcja 17 i 19

Korzyści:

 • Uniwersalne i optymalne cenowo rozwiązanie
 • Możliwość aktualizacji oprogramowania oraz rozbudowy sprzętu u użytkownika, bez konieczności odsyłania urządzenia do producenta
 • Intuicyjna obsługa z poziomu panelu dotykowego
 • Szeroka gama akcesoriów

Wszystkie generatory wyposażone w system EPOS, w tym również MIL-MG3 posiadają możliwość połączenia z komputerem poprzez port Ethernet oraz obsługi z poziomu komputera, przy użyciu oprogramowania TEMA3000. Oprogramowanie składa się z następujących modułów:

 • TEMA3000 – oprogramowanie bazowe, pozwala na zdalne sterowanie generatorem z poziomu PC,
 • TEMA3000-SEQUENCE – oprogramowanie umożliwiające stworzenie sekwencji testowej złożonej z wielu, pojedynczych testów,
 • TEMA3000-REPORT – oprogramowanie umożliwiające generowanie zaawansowanych raportów testowych oraz tworzenie własnych szablonów raportów,
 • TEMA3000-DSO – oprogramowanie pozwalające na automatyczne wykonywanie pomiarów oscyloskopem oraz dodawanie zrzutów ekranowych wykonanych pomiarów do raportu testowego,
 • TEMA3000-LIBRARY – oprogramowanie zawierające bibliotekę testów skonfigurowanych zgodnie z wymaganiami norm EMC.

do pobrania

Dane techniczne