Megaomomierz R1M-B

Zapytaj o produkt

NAPISZ WIADOMOŚĆ

788 628 150

  • od 1 do 200 MΩ (jeden zakres)
  • 500 V DC

Opis

  • Dioda LED na panelu przednim wskazująca obecność napięcia
  • Pomiar napięcia AC do 600 V
  • Odporna na działanie zgodnie z MIL
  • Zasilanie bateryjne 9 V

Megomomierz R1M-B to urządzenie zgodne z standardem MILT-T-28800, służące do pracy w trudnych warunkach. Produkt ten potrafi działać poprawnie w warunkach ekstremalnych takich jak ciepło, zimno, wilgoć, wstrząsy, wibracje oraz zła obsługa z strony operatora.

R1M-B jest przeznaczony do pomiaru rezystancji izolacji w obwodach „pod napięciem”. Urządzenie może być podłączone pod napięcie AC lub DC o wartości współczynnika RMS, który może wynieść nawet 600 V. Dlatego też urządzenie te nie posiada wbudowanego bezpiecznika (nie jest on potrzebny). Megaomomierz będzie działać perfekcyjnie po spadku z nieznacznej wysokości na betonową podłogę.

Działanie urządzenia jest aktywowane przez naciśnięcie przełącznika „TEST”. Po pierwszym włączeniu R1M-B jego wejście jest automatycznie wybierane jako wejście napięciowe, odczytując dowolne napięcie obecne na przewodach pomiarowych i wyświetlając je na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym. Jednocześnie też świeci się dioda LED podpisana jako „VOLTS”. Jeśli napięcie wykryte na przewodach pomiarowych przekroczy około 1 V R1M-B nie wykona żadnych dodatkowych odczytów. Jeżeli jednak na przewodach pomiarowych nie ma napięcia (lub jest ono mniejsze niż 1 V) urządzenie automatycznie przełącza się w tryb megaomomierza.

Dopóki przycisk „TEST” jest wciśnięty, R1M-B będzie nadal pobierał odczyty. Zwolnienie przełącznika spowoduje automatyczne wyłączenie urządzenia, aby zmaksymalizować żywotność baterii i by zminimalizować ryzyko porażenia operatora wysokim napięciem przez sondy pomiarowe. Choć prąd testowy jest ograniczony do około 1 mA nadal może spowodować uraz.

Więcej szczegółów technicznych dotyczących produktu znajdą Państwo w zakładce „Do pobrania”. Pliki dokumentacji zawierają szczegółowe informacje o podrodzajach urządzeń, parametrach i opcjach dodatkowych.

do pobrania

Dokumentacja R1M-B
Instrukcja R1M-B