Produkty

Wielofunkcyjny tester instalacji PROFITEST MASTER XTRA

Zapytaj o produkt

NAPISZ WIADOMOŚĆ

602 591 533

  Opis

  Tester przeznaczony do badania sieci elektrycznych jedno i trójfazowych w zakresie napięć od 65 V do 500 V i częstotliwości od 15,4 do 420 Hz.

  • Pomiar impedancji pętli zwarcia i impedancji sieci
  • Pomiar rezystancji izolacji z użyciem napięć nominalnych, dostępny także test napięciem 1 000 V DC
  • Pomiar małych rezystancji
  • Pomiar rezystancji uziemienia
  • Pomiar rezystancji powierzchniowej
  • Uniwersalny system połączeń

  Pomiar napięcia dotyku bez wyzwalania wyłączników (RCCBs):

  • Pomiar napięcia dotykowego bez wyzwalania wyłączników RCCB.
  • Napięcie kontaktowe jest mierzone w odniesieniu do nominalnego prądu różnicowego za pomocą 1/3 nominalnej wartości prądu upływowego.
  • Pomiar prądu wyzwalania i pomiar czasu wyzwalania wyłączników RCCB.

  Specjalistyczne testy RCCB:

  • Test wyłączników RCCB narastającym prądem, w momencie wyzwolenia wyświetlana jest wartość prądu wyzwolenia i napięcia dotyku
  • Test wyłączników RCCB prądem: ½ × IΔN, 1× IΔN, 2× IΔN, 5× IΔN
  • Testy specjalnych wyłączników RCCB (testerami: PROFITEST MTECH i MXTRA)
  • Test wyłączników RCCB w sieciach IT

  Testy specjalne RCDs:

  • Test selektywnych: S, SRCDs, PRCDs (Schukomat, Sidos i innych), typ G/R, AC, A i B

  Badanie wyłączników RCCB w systemach IT

  Funkcje dodatkowe w porównaniu z PROFITEST MTECH Testy urządzeń monitorujących izolację (IMDs)

  Testy urządzeń monitorujących izolację stosowane są w zasilaczach, dla których jednobiegunowy napięcie ziemnozwarciowe nie może spowodować awarii zasilania, na przykład w salach operacyjnych lub w systemach fotowoltaicznych.

  Testy Urządzeń Monitorujących Doziemienia (RCM)
  RCMS (Testy Urządzeń Monitorujących Doziemienia) ciągłe monitorowanie prądu upływu w systemach elektrycznych i podawanie wartości. Kontrola i sprawdzenie urządzeń monitorujących doziemienia, upływności i inne. Test ma na celu sprawdzenie reakcji i możliwości zadziałania systemu monitorującego na wystąpienie [symulowanie] wartości przekraczającej wartość dopuszczalną.

  Inteligentna Rampa
  Zaletą tej funkcji pomiarowej, w przeciwieństwie do pojedynczego pomiaru IN i tA jest jednoczesny pomiar czasu wyzwolenia oraz prądu za przyczyną jednego testu. Prąd testowy zwiększa się stopniowo, w trakcie którego RCD jest wyzwalane jedynie raz.

  Pomiary rezystancji uziemienia

  • Rezystancja uziemienia RE (zasilanie sieciowe) I/U metoda pomiarowa (2/3-przewodowa metoda pomiarowa przez adapter)
  • Rezystancja uziemienia RE (zasilanie z baterii) 3 lub 4-przewodowa metoda pomiarowa przez adapter PRO-RE
  • Rezystywność gruntu (zasilanie z baterii) 4-przewodowa metoda pomiarowa przez adapter PRO-RE
  • Selektywny test rezystancji uziemienia (zasilanie sieciowe) przy pomocy 2-biegunowego adaptera, sondy, połączenie z uziomem i cęg prądowych (3-przewodowa metoda pomiarowa)
  • Selektywny test rezystancji uziemienia RE (zasilanie z baterii) dodatkowa sonda, połączenie z uziomem i cęgi prądowe (4-przewodowa metoda pomiarowa przez adapter PRO-RE i cęgi prądowe)
  • Pomiar rezystancji uziomu ρEloop (zasilanie z baterii) przy pomocy pary cęg

  Prąd upływu przez adapter PRO-AB
  Pomiar upływu prądu pomocniczego i pacjenta wg IEC 62353 (VDE 0750, część 1) / IEC 601-1 / EN 60 601-1: 2006 (Medyczne urządzenia elektryczne – Wymagania ogólne dotyczące podstawowego bezpieczeństwa) jest możliwe z pomocą adaptera PRO-AB używanym jako akcesorium testera.

  Określania napięcia szczątkowego / wykrywania wahań sieciowych
  Norma EN 60204 określa, że po wyłączeniu źródła zasilania napięcie szczątkowe pomiędzy L a PE powinno osiągnąć wartość poniżej 60V w czasie 5 sekund. Dotyczy to wszystkich dostępnych aktywnych elementów maszyny, na których w czasie pracy urządzenie nie powinno wystąpić napięcie wyższe niż 60 V.

  Automatyczny wybór sekwencji testowych
  Funkcja wyboru sekwencji testowych jest pomocna, gdy ciąg testów musi być ponownie wykonana w kolejnych dokumentach, na przykład wymaganych przez normy. Zautomatyzowane sekwencje testowe mogą być tworzone manualnie z poszczególnych pomiarów przy pomocy funkcji sekwencji testu.

  Funkcje dodatkowe

  • EASY transfer oznacza możliwość bezpośredniego transferu danych do Profitest Master z bazy programu DDS-CAD
  • Wyświetlanie zatwierdzonych typów bezpieczników dla odpowiedniej instalacji elektrycznych
  • Test startu liczników energii
  • Kalkulacja długości przewodu dla zatwierdzonych miedzianych przekrojów
  • Pomiar prądów upływowych do 1 A, jak również prądów roboczych do 150 A poprzez cęgi opcjonalne WZ12C
  • Pomiar sekwencji faz (w tym najwyższego napięcia lini-linia)
  • Pomiar napięcia dotykowego bez wyzwalania wyłączników RCCB
  • Napięcie kontaktowe jest mierzone w odniesieniu do nominalnego prądu różnicowego za pomocą 1/3 nominalnej wartości prądu upływowego
  • Test czasu wyzwolenia znamionowym prądem upływowym, pomiar czasu wyzwolenia
  • Interface Bluetooth
  PROFITEST INTRO MBASE MPRO MTECH MXTRA
  Nowość
  Testy RCD
  Pomiar napięcia dotyku bez wyzwalania RCCB x x x x x
  Pomiar czasu wyzwolenia x x x x x
  Pomiar prądu wyzwolenia x x x x x
  Selektywne, SRCD, PRCD, typ G/R x x x x x
  AC/DC RCD, typ B, B+ x x x
  Testy urządzeń monitorujących instalacje (IMD) x
  Testy urządzeń monitorujących doziemienie (RCM) x
  Test kolejności N-PE x x x x x
  Zakres pomiarowy x
  Impedancja pętli, ZL-PE / ZL-N
  Tabela bezpieczników dla sieci bez RCD x x x x x
  Bez wyzwalania RCD, tabela bezpieczników x x x
  Test 15 mA prądem bez wywalania RCD x x x x x
  Pomiary uziemień RE
  Sondy zewnętrzne x
  Pomiary uziemień RE (zasilanie sieciowe) I/U metoda pomiarowa (2/3-przewodowa metoda pomiarowa przez adapter: 2-przewodowy/2-przewodowy + sonda) x x x x x
  Pomiary uziemień RE (zasilanie z baterii) x x
  3 lub 4-przewodowa metoda pomiarowa przez adapter PRO-RE
  Rezystywność gruntu ρE (zasilanie z baterii) (4-przewodowa metoda pomiarowa przez adapter PRO-RE) x x
  Selektywny test rezystancji uziemienia RE (zasilanie sieciowe) 2-biegunowy adapter z sondą, połączenie z uziomem i cęgi prądowe (3-przewodowa metoda pomiarowa) x x x x
  Selektywny test rezystancji uziemienia RE (zasilanie z baterii) sondą, połączenie z uziomem i cęgi prądowe (4-przewodowa metoda pomiarowa) przez adapter PRO-RE i cęgi prądowe) x x
  Pomiar rezystancji uziomu ρloop, parą cęg x x
  Pomiar małych rezystancji RLO x x x x x
  Test rezystancji izolacji RISO x x x x x
  Pomiary napięć i częstotliwości x x x x x
  UL-N / UL-PE / UN-PE / f x x x x x
  Pomiary specjalistyczne
  Pomiar prądu upływu (z pomocą cęg – opcja) x x x x
  Kolejność faz x x x x x
  Pomiar rezystancji uziomu RE (ISO) x x x x x
  Spadek napięcia x x x x x
  Pomiar rezystancji powierzchniowej ZST x x x x
  Pomiar zużycia energii startującego licznika x x x x
  Prąd upływu przez adapter PRO-AB x
  Test napięcia różnicowego x
  Programowalna rampa x
  Inne cechy
  Wybór języka menu x x x x x
  Pamięć (baza danych aż do 50,000 obiektów) x x x x x
  Funkcja automatycznej sekwencji testowej x x
  Kompensacja rezystancji przewodów tak/offset tak/metoda 4-przewodowa tak/metoda 4-przewodowa
  RS 232 dla skanera x x x x x
  USB dla wymiany danych z PC x x x x x
  Interface Bluetooth x
  Oprogramowanie ETC do tworzenia raportów na PC x x x x x
  Kategoria pomiarowa: CAT III 500 V / CAT IV 300 V x x x
  Certyfikat kalibracji DAkkS x x
  Kalibracja producenta x
  Nr art M520T M520o M520P
  Cena 4 300 zł netto

  do pobrania

  Dane techniczne PROFITEST MPRO
  Instrukcja obsługi PROFITEST MPRO