Produkty

Zestaw sond pasywnych RF6 30 MHz – 3 GHz

Zapytaj o produkt

NAPISZ WIADOMOŚĆ

660 515 932

  • 30 MHz – 3 GHz
  • SMB, męskie

Opis

Zestaw sond pola bliskiego RF6 składa się z dwóch pasywnych sond pola magnetycznego oraz dwóch pasywnych sond pola elektrycznego od 30MHz do 3GHz. Pomiary takie przydatne są w trakcie prac rozwojowych nad urządzeniami elektronicznymi. Sondy o różnych końcówkach wchodzące w skład zestawu RF6 pozwalają na lokalizowanie źródeł pola elektrycznego i magnetycznego metodą kolejnych przybliżeń. Pomiarów z dalszej odległości można dokonać za pomocą sondy RF-R 50-1 dla pola magnetycznego oraz RF-E 02 dla pola elektrycznego. Mniejsze sondy, o większej rozdzielczości – RF-B 3-2 oraz RF-E 10 zostały zaprojektowane do pomiarów pola elektrycznego i magnetycznego o większej precyzji. Używając w odpowiedni sposób sond możemy również ustalić kierunek i rozkład pól. Sondy pola bliskiego są małe i poręczne, dodatkowo posiądają obudowę tłumiącą efekty przepływającego przez nie prądu, a więc są również ekranowane. Sondy mogą być podłączane do analizatora widma lub oscyloskopu o impedancji wejściowej 50 Ω. Sondy pola nie posiadają wewnętrznej rezystancji 50 Ω.

Lista elementów wchodzących w skład zestawu:

  • 1x sonda pola magnetycznego RF-R 50-1, zakres częstotliwości od 30 MHz do 3 GHz
  • 1x sonda pola magnetycznego RF-B 3-2, zakres częstotliwości od 30 MHz do 3 GHz
  • 1x sonda pola elektrycznego RF-E 02, zakres częstotliwości od 30 MHz do 1.5 GHz
  • 1x sonda pola magnetycznego RF-E 10, zakres częstotliwości od 30 MHz do 3 GHz
  • 1x przewód SMB-BNC o długości 1m
  • 1x HZ-15 – etui na sondy wchodzące w skład zestawu

Dane techniczne:

  • Zakres częstotliwości: od 30MHz do 3GHz
  • Złącze: SMB, męskie, typu jack

SONDA RF-R 50-1RF-R 50-1 – Sonda pola magnetycznego 30 MHz – 3 GHz

Sonda RF-R 50-1 zaprojektowana została w celu wykonywania pomiarów na urządzeniach, przewodach lub elementach elektronicznych z odległości do około 3 cm. Obiekty o większych rozmiarach badać możemy za pomocą innych wersji tej sondy. Jej średnica 10 mm powoduje, że obejmuje ona mniejszy strumień pola magnetycznego, a co za tym idzie ma mniejszą czułość.


SONDA RF-B 3-2


RF-B 3-2 – Sonda pola magnetycznego 30 MHz – 3 GHz

Sonda pola bliskiego RF-B 3-2 służy do wykrywania źródeł emisji promieniowania magnetycznego w miejscach trudno dostępnych, takich jak sąsiedztwo dużych elementów elektronicznych, czy przełączników.


SONDA RF-E 02


RF-E 02 – Sonda pola elektrycznego 30 MHz – 1,5 GHz

Sonda RF-E 02 wykrywa pole elektryczne pochodzące z szyn sygnałowych, dużych elementów elektronicznych i ścieżek zasilających. Powierzchnia elektrody znajdującej się wewnątrz końcówki sondy ma rozmiar 2 cm x 5 cm. Sonda funkcjonuje najlepiej, kiedy znajduje się w odległości ok. 1-2 cm od źródła emisji.


SONDA RF-E 10


RF-E 10 – Sonda pola elektrycznego 30 MHz – 3 GHz

Elektroda znajdująca się wewnątrz sondy RF-E 10 ma szerokość ok. 0,2 mm, co pozwala na detekcję pola elektrycznego pochodzącego z bardzo małych elementów, takich jak pojedyncze ścieżki przewodzące o szerokości 0,1 mm lub wyprowadzenia układów scalonych.