Sonda pola LSProbe 2.0

Zapytaj o produkt

NAPISZ WIADOMOŚĆ

602 354 067

  Opis

  Zakres częstotliwości: 9kHz – 18GHz
  Zakres natężenia mierzonego pola, dynamika:
  9kHz … 1GHz <1V/m … >5kV/m,
  1GHz … 18GHz <1V/m … >1kV/m,
  Poziom odporności na zniszczenie:
  9kHz … 1GHz >25kV/m,
  1GHz … 18GHz >5kV/m,
  Częstotliwość próbkowania, minimalna szerokość impulsu:
  Tryb Burst 2 MSamples/s, 500ns
  Tryb ciągły 500 kSamples/s, 2us
  Tryb ciągły, pojedyncza oś
  Rozdzielczość pomiaru: <0,05dB
  Anizotropowość (najgorszy przypadek):
  @1GHz tbd
  @6GHz tbd
  @18GHz tbd
  Dokładność wskazania amplitudy:
  10kHz … 30MHz ± 0,6dB
  30MHz … 1GHz ± 1,0dB
  1GHz … 18GHz ± 1,4dB
  Nieliniowość: ± 0,2dB @10V/m
  Stabilność temperaturowa: tbd
  Złącza optyczne: ST/FC
  Przewody światłowodowe: 5m, dołączony na stałe
  15m, przedłużacz ze złączami ST/FC
  dwa zestawy zabezpieczające ze sprzęgaczem E2000
  Maksymalna długość światłowodu: 1000m
  Minimalny promień gięcia
  przewodów światłowodowych:
  >30 mm
  Dopuszczalna temperatura otoczenia: 10°C … 40°C
  Wymiary: 46 x 46 x 115 mm

  Sonda pola LSProbe 2.0 cechuje się bardzo dużą szybkością, wysoką dokładnością i dużym zakresem dynamiki pomiaru natężenia pola elektrycznego. Zakres częstotliwości mierzonego pola w przypadku standardowej wersji sondy wynosi od 10kHz do 8.2 GHz, jednak w zależności od modelu może wynosić nawet od 10Hz do 12GHz. Urządzenie wyposażono w funkcję kompensacji nieliniowości pomiaru poprzez wprowadzanie korekty uwzględniającej częstotliwość mierzonego pola oraz temperaturę otoczenia. Dzięki temu sonda może mierzyć wartości z przedziału od poniżej 0.1 V/m do nawet ponad 1 000V/m. Dynamika sondy na poziomie 100dB pozwala na skuteczne pomiary pól o natężeniu ponad 10 000V/m. Dostępne są także personalizowane wersje sondy, dostosowane do wymagań klienta, będące w stanie mierzyć pola elektryczne o natężeniu do 30 000V/m, jednocześnie mogąc pozostawać w polu o natężeniu do 100 000V/m bez ryzyka ich uszkodzenia. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z firmą LUMILOOP lub lokalnym dystrybutorem.

  Sonda LSProbe 2.0 posiada po dwa detektory (nisko i wysokoczęstotliwościowy) dedykowane dla każdego z 6 monopolów. Detektory mogą pracować w trybie ciągłym, z częstotliwością próbowania na poziomie 500 kS/s lub w trybie Burst z częstotliwością próbkowania 2MS/s. To umożliwia przeprowadzanie bezpośrednich pomiarów impulsów radarowych, a także przyspieszone pomiary bazujące na przemiataniu częstotliwości.

  Sondę pracującą w trybie ciągłego pomiaru dla pojedynczej osi, z częstotliwością próbkowania 2MS/s można wykorzystać w celu pomiaru charakterystyki EIRP urządzeń z kategorii IoT, niewyposażonych w złącza antenowe, zgodnie z EN 300 328 i EN 301 893.

  Wykorzystanie laserowego zasilania eliminuje konieczność ładowania lub wymiany baterii. Sonda kalibrowana jest u producenta, a następnie dostarczana wraz z plikiem, który jest automatycznie wczytywany przez oprogramowanie sterujące (TCP Server oraz GUI).

  Sonda LSProbe 2.0 zachowuje pełną kompatybilność z wcześniejszą wersją – LSProbe 1.2, wykorzystując ten sam zestaw komend SCPI. Dostępne są sterowniki pozwalające na kontrolowanie sondy poprzez oprogramowanie firm trzecich, takie jak R&S EMC32, R&S ELEKTRA, emcware, BAT-EMC, Tepto, Tile, Win6000, Compliance5 oraz Radimation.

  Specyfikacja interfejsu komputerowego sondy LSProbe 2.0

  • Interfejs PC: USB
  • Oprogramowanie: LSProbe 2.0 TCP Server, LSProbe 2.0 GUI
  • Napięcie wyzwalania: 5V
  • Złącze wyzwalania: BNC
  • Długość fali lasera: 830nm
  • Maksymalna moc wyjściowa lasera: 1000mW
  • Klasa lasera: 1M
  • Czas wyłączenia lasera: 1ms
  • Złącza światłowodowe: ST/FC
  • Dopuszczalna liczba złącz światłowodowych: >6
  • Napięcie zasilające: 5V +-5%
  • Pobór prądu: <3A
  • Dopuszczalna temperatura otoczenia: 10°C … 40°C
  • Wymiary: 135 x 120 x 38mm
  • Certyfikaty: CE, IEC 60825-1:2014

  do pobrania

  Karta katalogowa LSProbe 2.0