Aplikacje Czebyszewa

Aplikacje Czebyszewa

Aplikacje Czebyszewa (Chebyshev Applications)

NAPISZ

  • Zakres częstotliwości:800 do 2100 MHz

MVG jest jednym z najbardziej doświadczonych producentów absorberów wykorzystujących układ Czebyszewa, który to pozwala polepszyć parametry absorbera.