Płytki ferrytowe

Płytki ferrytowe

Płytki ferrytowe

NAPISZ

 • Seria:SD
 • Zakres częstotliwości:10 MHz – 1 GHz
 • Standardowy rozmiar płytki:100 mm x 100 mm

Jako uzupełnienie oferty absorberów proponujemy również płytki ferrytowe (absorber ferrytowy). Płytki ferrytowe znajdują zastosowanie jako uzupełnienie absorberów piramidalnych w dolnym zakresie częstotliwości, tworząc tzw. absorber hybrydowy.

Absorber hybrydowy:

Absorber ferrytowy w postaci płytek posiada dobre właściwości odbiciowe w zakresie 30 MHz do 600 MHz, natomiast tradycyjne dielektrycznie stratne absorbery piankowe posiadają satysfakcjonujące parametry odbiciowe dopiero powyżej 500MHz. Kombinacja obu materiałów absorbujących może jednak dać niezadowalające efekty, jeśli nie będą miały odpowiednio dopasowanych do siebie charakterystyk impedancyjnych. Absorber hybrydowy to nic innego jak precyzyjnie dopasowane impedancyjnie dwa rodzaje materiałów absorbujących jak płytka ferrytowa i absorber piankowy, dzięki czemu wypadkowe parametry takiej kombinacji mają właściwości absorbera o bardzo szerokim zakresie częstotliwości od 20 MHz do 40GHz i małym współczynniku odbicia. Co więcej, absorber hybrydowy cechuje się znacznie mniejszymi rozmiarami w porównaniu do klasycznych absorberów piramidalnych o zbliżonych parametrach elektromagnetycznych.

Posiadamy płytki ferrytowe na magazynie!

Poniżej znajdują się najpopularniejsze modele płytek ferrytowych stosowanych w komorach bezodbiciowaych jako absorber hybrydowy. Inne modele i materiały na zapytanie, patrz katalog.

 • Model: SD100x100x6.0-10HA
 • Materiał: SN-20
 • A: 99,95 ±0,10
 • B: 99,95 ±0,10
 • C: 6,05 ±0,10
 • H: 10,00 ±0,10
 • Model: SD100x100x6.3-10H
 • Materiał: SN-20
 • A: 99,95 ±0,10
 • B: 99,95 ±0,10
 • C: 6,30 ±0,10
 • H: 10,00 ±0,10

Wymiary mechaniczne
Współczynnik odbicia dla różnych materiałów

Wymiary mechaniczne
Przenikalność magnetyczna i elektryczna


Przykład montażu płytek ferrytowych w komorze bezodbiciowej.