Modułowa technologia Sandwich

SMARTSHIELD w technologii Sandwich

Klatki Faradaya

Modułowa technologia "Sandwich"
NAPISZ

Tak wykonane panele łączone są między sobą przy użyciu dedykowanych profili i płaskowników. Połączenia śrubowe wykonywane są co 100mm na każdym łączeniu. Taka technologia zapewnia pełen dostęp do połączeń śrubowych od wewnątrz montowanego pomieszczenia ekranowanego, co pozwala praktycznie całkowicie wykorzystać dostępną przestrzeń. Jeśli jest taka potrzeba, to panele ścienne i sufitowe pomieszczenia ekranowanego mogą być podwieszone do ścian i sufitu budynku przy użyciu specjalnych adapterów mocujących.

Możliwe jest też wykonanie niezależnej od budynku samonośnej stalowej konstrukcji wsporczej podtrzymującej panele pomieszczenia ekranowanego. Słupy i belki konstrukcji wsporczej mogą być zaprojektowane w taki sposób, aby przenieść obciążenia na ścianach i suficie od np. płytek ferrytowych i innych materiałów absorbujących.

Typowe skuteczności ekranowania pomieszczeń ekranowanych SMARSHIELD przedstawia poniższa tabela:

Częstotliwość Pole Skuteczność ekranowania
10 kHz Składowa magnetyczna 60
100 kHz Składowa magnetyczna 80
1 MHz Składowa elektryczna 100
30 MHz Składowa elektryczna 100
400 MHz Fala płaska 100
1 GHz Fala płaska 100
10 GHz Mikrofale 80
18 GHz Mikrofale 80
40 GHz Mikrofale 80