Komory rewerberacyjne

Komora rewerberacyjna

Komora rewerberacyjna

NAPISZ

  • Komora rewerberacyjna jest zaprojektowana do testów odporności promieniowanej EMC, w szczególności w aplikacjach, gdzie wymagane są bardzo duże natężenia pól (200 V/m – 7000 V/m). System mieszadeł zapewnia szeroki zakres częstotliwości ze szczególnym uwzględnieniem maksymalizacji parametrów dla dolnej częstotliwości pracy. Komora spełnia wymogi normy IEC 61000-4-21 opisującej metody badań w komorach rewerberacyjnych.