Oprogramowanie systemu kalibracyjnego HPC-SW

Termometr 931B

Oprogramowanie systemu kalibracyjnego HPC-SW

NAPISZ
Oprogramowanie HPC-SW zapewnia automatyzację i kontrolę systemu kalibracyjnego dużej mocy RF firmy TEGAM.

Więcej szczegółów technicznych dotyczących produktu znajdą Państwo w zakładce „Do pobrania”. Pliki dokumentacji zawierają szczegółowe informacje o podrodzajach urządzeń, parametrach i opcjach dodatkowych.