Wyświetlanie wszystkich wyników: 2

Prezentujemy Państwu dwa typy urządzeń, które są kluczowe dla inżynierów wymagających dokładnych i szybkich badań mierników oraz sensorów mocy RF. Termistorowy miernik mocy RF serii 1803A w zależności od badanego sensora wykonuje swoje pomiary od 100 kHz do 50 GHz, przy dokładności sięgającej ±0.05% odczytu. Obsługuje on szereg sensorów firmy przykładowo firmy Agilent oraz 100 i 200 Ω czujniki termistorowe. Nic też nie stoi na przeszkodzie by wykorzystać urządzenie do produktów innych firm. Pomiary te mogą być wykonywane w trybie ręcznym lub automatycznym.

Do poprawnego wykonania pomiarów i kalibracji potrzebny może też być regulator temperatury. Firma TEGAM ma w swojej ofercie model 1820B, który zapewnia precyzję i stabilność zasilania dla jednego lub dwóch koaksjalnych wzorców mocy RF. Urządzenie te znacząco skraca czas potrzebny na rozgrzanie się wzorca mocy. Zakres dynamiki temperatury wynosi od +12 do +40 ºC, a dokładność plasuje się w zakresie ± 2% odczytu. Produkt wyświetla też aktualną wartość prądu, a urządzenie jest kompatybilne z wszystkimi wzorcami mocy RF firmy TEGAM.

Zobacz również: