Systemy do Automotive

Systemy do automotive

Branża motoryzacyjna (Automotive) zawsze była dla firmy Astat ważnym rynkiem. W kooperacji z naszymi dostawcami przygotowaliśmy więc rozwiązania pozwalające na testy EMC (kompatybilności elektromagnetycznej) zgodne z wymaganiami norm motoryzacyjnych pod względem:

  • zakresu częstotliwości,
  • poziomu probierczego, np. natężenia pola elektrycznego [V/m] lub prądu zaburzenia [mA],
  • metody pomiarowej i metody kalibracji.

Testy EMC w zakresie norm motoryzacyjnych możemy podzielić na:

  • pomiary emisji zaburzeń przewodzonych,
  • pomiary emisji zaburzeń promieniowanych,
  • badania odporności na zaburzenia przewodzone,
  • badania odporności na zaburzenia promieniowane.

Pod względem wymagań testy EMC możemy podzielić ze względu na wymagania pochodzące od:

  • Regulamin nr 10 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ),
  • normy ISO,
  • wymagania producentów.

Proponowane systemy wypełniają wszystkie powyższe wymagania, a większość systemów ma modułową budowę zapewniającą możliwość rozbudowy w zależności od zmian wymagań norm lub wymagań producentów.