Badanie EMC odporności promieniowanej RF

Systemy AR

AR logo

System: AS06080
Zakres częstotliwości: 20 MHz – 6 GHz.

 
Zgodność z normami:
– badania odporności automotive zgodnie z ISO11451-2 oraz ISO11452-2 dla narażeń 30 V/m w zakresie częstotliwości 20 MHz .. 2 GHz z odległości 1 m lub 2 m
– badania odporności komercyjne zgodnie z PN-EN 61000-4-3 dla narażeń 10 V/m (18 V/m z modulacją AM 80%) w zakresie częstotliwości 80 MHz..6 GHz z odległości 3 m

System AS06080 od AR składa się z urządzeń AR, które znajdują się w tabeli poniżej. Dokładne parametry każdego z urządzeń są dostępne po pobraniu ich kart katalogowych.

System AS06080 został zaprojektowany w celu wytwarzania pól o natężeniu do 30 V / m, w tym 80% modulacji AM (30 V/m CW) przy odległości 2 m od 20 MHz – 2 GHz dla badań zgodnych ISO11451-2 i ISO11452-2 oraz do 10 V/m plus modulacja 80% AM (18 V/m CW) przy odległości 3 m od 80 MHz – 6 GHz dla badań IEC 61000-4-3.

AS06080 jest zabudowany w wygodnych szafach Rack, w których znajdują się wzmacniacze i urządzenia sterujące, takie jak generator sygnału, mierniki mocy, sondy pola i interfejs sondy pola. Sterownik SCP2000M3 umożliwia ręczne i zdalne przesyłanie sygnału RF w systemie, a także sygnały sprzężenia zwrotnego mocy padające i odbitej ze sprzęgaczy kierunkowych.

System jest dopasowany pod względem pokrycia wymaganego zakresu częstotliwości, proponowanych anten, kabli RF oraz przepustów RF wymaganych do zrealizowania instalacji w komorze pomiarowej.

Zalecanym środowiskiem pomiarowym do wykonywania badań za pomocą systemu AS06080 jest komora bezodbiciowa SAC-3.

Klasyfikacja eksportowa sprzętu zgodnie z 3A001. Dostawa systemu jest kontrolowana zgodnie z U.S. Export Administration Regulations. Obrót niezgodny z prawem Stanów Zjednoczonych jest zabroniony.

brochure download  pobierz broszurę   Badanie EMC odporności promieniowanej RF