Wysokonapięciowy adapter dla gniazda ładowania pojazdu elektrycznego (HV)

Konektory

Wysokonapięciowy adapter dla gniazda ładowania pojazdu elektrycznego (HV)

NAPISZ

Typowe testy funkcjonalne:

  • Test działania uruchamianej siłownikiem blokady złącza
  • Test działania wielokolorowych wskaźników LED

Testy z pomocą systemów wizyjnych:

  • Sprawdzenie obecności ręcznych mechanizmów blokujących
  • Testy wpustów kablowych

Sprawdzenie obecności i styków elektrycznych
Adaptery sprawdzają połączenie w wiązce w sposób bezpieczny dla styków elektrycznych. W tym samym czasie jest też sprawdzana obecność klapki zabezpieczającej. Adaptery zostały zaprojektowane do testów wysokonapięciowych na poziomach 1 900 V AC / 2 700 V DC lub 4 150 V AC / 5 900 V DC, wymaganych w testowaniu aut elektrycznych.

Testy funkcjonalne z użyciem funkcji „Adapter Control”:
Pod nazwą „Adapter Control” oferujemy kompletny zestaw elementów dla optymalnej realizacji testów funkcjonalnych. Zestawy te są przygotowane do pełnej zarówno elektrycznej jak i mechanicznej integracji z adapterem. Adaptery działają samodzielnie i mogą być stosowane w innych stołach testowych.