Tester GLP3

Tester GLP3

Tester GLP3

NAPISZ

 • Testy przewodu ochronnego PE:do 200 A
 • Testy rezystancji izolacji:do 10 kV
 • Testy wysokiego napięcia AC:do 100 kV
 • Testy wysokiego napięcia DC:do 100 kV
 • Testy funkcyjne:do 1000 A
 • Testy prądów upływu:30 mA – 1 MHz

 • Idealny tester dla stanowisk pomiarowych oraz linii produkcyjnych
 • Wszystkie rodzaje testów bezpieczeństwa
 • Pomiar nieelektrycznych wielkości fizycznych: ciśnienie, temperatura, przepływ
 • Rejestracja danych z inspekcji wizualnej
 • Do 500 programowalnych połączeń pomiarowych
 • Możliwość łączenia maks. do 50 testerów w jednej stacji
 • Szybkie, precyzyjne pomiary dzięki zastosowaniu technologii – DSP (procesor sygnałowy)
 • Dowolnie programowalne wejścia i wyjścia
 • Zintegrowany komputer przemysłowy PC z Windows®7 lub Windows®10
 • Centralna baza danych z milionami zapisanych ustawień i protokołów – serwer SQL
 • Rozbudowane analizy statystyczne – tworzenie trendów, rozkład Gaussa, FPY…
 • Identyfikalność wszystkich składników badanego obiektu
 • Zarządzanie użytkownikami, ograniczenia dostępu
 • Możliwość wykorzystania domyślnych protokołów pomiarowych
 • Dowolnie konfigurowalny wydruk etykiet dla drukarek termotransferowych
 • Kompatybilny z wieloma drukarkami
 • Wczytywanie kodów kreskowych 1D- i 2D
 • Zdalne sterowanie: RS232, SPS, Profibus, Profinet, CAN, DeviceNet, Ethernet, EtherCat, USB…
 • Komunikacja z testerem: RS232, Profibus, Profinet, CAN, Ethernet, EtherCat, USB, analog, PWM…
 • Pełna funkcjonalność sieciowa
 • Wymiana danych z ERP- i CAQ
 • Kompatybilność z systemami MES
 • Idealny dla producentów OEM dzięki łatwej integracji z linią produkcyjną
 • Możliwość zdalnej kalibracji i serwisu

Technologia pomiarowa 4.0

GLP3-Windows® to testery klasy premium przeznaczone do wykonywania zaawansowanych testów. Urządzenia tego typu idealnie nadają się do badania komponentów elektrycznych, zasilaczy, kabli, sprzętu AGD… Świetnie spełniają również swoją rolę w zintegrowanych stanowiskach produkcyjno-testowych, hamowniach oraz laboratoriach elektrycznych.

Po podłączeniu wszystkich punktów pomiarowych tester sprawdza poprawność połączeń i automatycznie uruchamia wybraną sekwencje pomiarową. Dzięki zastosowaniu wewnętrznej matrycy wszystkie połączenia oraz przejścia pomiędzy testami wykonywane są automatycznie. Po zakończeniu testu operator otrzymuje jednoznaczny wynik pomiaru (poz/neg) oraz wgląd do szczegółowych wyników pomiaru.

SCHLEICH był jednym z pierwszych producentów, który konsekwentnie i skutecznie przeprowadził cyfryzacje w swoich urządzeniach analogowych z uwagi na lepsze sterowanie, uproszczoną obsługę oraz ogromne możliwości archiwizacji danych. Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu nasi inżynierowie stworzyli wyjątkowe i bardzo wszechstronne oprogramowanie pomiarowe. Wiele pomocnych narzędzi, które się tam znajdują, zostało wypracowanych razem z naszymi klientami! Oprogramowanie jest na standardowym wyposażeniu testera.

Tester wielofunkcyjny

Skonfiguruj swój tester! Koncepcja SMC to umożliwia.

Bazując na tej unikalnej koncepcji testery GLP3 oferują niemal nieograniczone możliwości konfiguracji i integracji zróżnicowanych funkcjonalności i zabezpieczeń w jednym urządzeniu! Teraz możesz wybierać z szerokiego asortymentu metod pomiarych tylko te, które są potrzebne.

Ilość testów jakie realizować ma tester zależy wyłącznie od Ciebie! Oznacza to, że GLP3 np. może spełniać rolę testera wysokonapięciowego, lub testera rezystancij przewodu ochronnego [PE]. Z drugiej strony do bardziej wymagający zadań możliwa jest integracja większej liczby testów oraz dodatkowych funkcji.

Koncepcja SMC pozawala na konfigurację testera GLP3 w taki sposób aby idealnie spełniał powierzone mu zadanie. Niewątpliwą dodatkową korzyścią jest możliwość wykonywania wszystkich testów w jednym miejscu, za pomocą pojedynczego, modułowego testera co stanowi zupełną odwrotność do obecnie często stosowanych rozproszonych systemów urządzeń różnej klasy i różnej marki. Rozmiar obudowy zależy od typu i liczby wykonywanych testów.

Ta elastyczność oferuje nie tylko ogromne oszczędności finansowe, ale zawiera również naszą wiedzę i doświadczenie z ponad 14 000 instalacji. Nasi inżynierowie chętnie zaadoptują Twój pomysł w funkcjonalne i skuteczne stanowisko pomiarowe.

Tester wielofunkcyjny

Liczne niestandardowe realizacje

Aplikacje GLP3

Stanowisko pomiarowe opraw oświetleniowych

Stanowisko pomiarowe opraw oświetleniowych

 • Półautomatyczne stanowisko testowe
 • 15 niezależnych adapterów dobranych do kształtu i funkcji opraw
 • System indentyfikacji produktu z 2 drukarkami etykiet
Stanowisko testowe z kontrolą temperatury i stołem obrotowym

Stanowisko testowe z kontrolą temperatury i stołem obrotowym

 • Automatyczne stanowisko pomiarowe
 • Przenośnik liniowy
 • Automatyczne łączenie testowanego obiektu
 • Rozwiązanie all in one, wszystkie elementy wyprodukowane przez SCHLEICH
Stół testowo-montażowy elementów elektronicznych

Stół testowo-montażowy elementów elektronicznych

 • 6 stanowisk pomiarowych
 • Zintegrowany pomiar drgań
 • Zintegrowany system kontroli temperatury
 • Możliwość rozszerzenia do 50 stacji testowych
Stanowisko pomiarowe przetwornic częstotliwości

Stanowisko pomiarowe przetwornic częstotliwości

 • Automatyczne testy obciążenia
 • Automatyczna kalibracja obiektu badanego

Stanowisko do pomiaru transformatorów

Stanowisko do pomiaru transformatorów

 • Pomiar mocy dla maksymalnie 6 transformatorów w tym samym czasie
 • Pomiar temperatury uzwojeń i wyznaczenie krzywej przyrostu temperatury
Stanowisko pomiarowe komponentów elektronicznych

Stanowisko pomiarowe komponentów elektronicznych

 • Kilka stanowisk pomiarowych
 • Automatyczna kalibracja
 • Zintegrowany adapter iglicowy
Matryca pomiarowa

Matryca pomiarowa (widok na wnętrze testera)

 • Tester z ponad 500 punktami pomiarowymi
 • Matryca wysokiego napięcia do 6000 V, 1A

 • Idealny tester dla stanowisk pomiarowych oraz linii produkcyjnych
 • Wszystkie rodzaje testów bezpieczeństwa
 • Pomiar nieelektrycznych wielkości fizycznych: ciśnienie, temperatura, przepływ
 • Rejestracja danych z inspekcji wizualnej
 • Do 500 programowalnych połączeń pomiarowych
 • Możliwość łączenia maks. do 50 testerów w jednej stacji
 • Szybkie, precyzyjne pomiary dzięki zastosowaniu technologii – DSP (procesor sygnałowy)
 • Dowolnie programowalne wejścia i wyjścia
 • Zintegrowany komputer przemysłowy PC z Windows®7 lub Windows®10
 • Centralna baza danych z milionami zapisanych ustawień i protkołów – serwer SQL
 • Rozbudowane analizy statystyczne – tworzenie trendów, rozkład Gaussa, FPY…
 • Identyfikalność wszystkich składników badanego obiektu
 • Administracja użytkowników z różnymi poziomami dostępu
 • Konfigurowalny raport z pomiaru
 • Dowolnie konfigurowalny wydruk etykiet dla drukarek termotransferowych
 • Kompatybilny z wieloma drukarkami
 • Wczytywanie kodów kreskowych 1D- i 2D
 • Zdalne sterowanie: RS232, SPS, Profibus, Profinet, CAN, DeviceNet, Ethernet, EtherCat, USB…
 • Komunikacja z testerem: RS232, Profibus, Profinet, CAN, Ethernet, EtherCat, USB, analog, PWM…
 • Pełna funkcjonalność sieciowa
 • Wymiana danych z ERP- i CAQ
 • Kompatybilność z systemami MES
 • Idealny dla producentów OEM dzięki łatwej integracji z linią produkcyjną
 • Możliwość zdalnej kalibracji i serwisu

Testy standardowe

 • szybkie i precyzyjne pomiary
 • pomiary TRMS » true R.M.S.
 • pomiary R.M.S./ PEAK
 • pomiary mocy czynnej, pozornej, cosφ

PE/ prądem AC

 • PE/ pomiar rezystancji lub spadku napięcia
 • 10-200 A AC, regulowane, sterowane elektronicznie
 • 6, 12, 18, 24 V AC

PE/ prądem DC

 • PE/ pomiar rezystancji lub spadku napięcia
 • 1-200 A DC, regulowane, sterowane elektronicznie

Rezystancja izolacji DC

 • rezystancja izolacji
 • 30-10000 V DC, regulowane, sterowane elektronicznie
 • 100 kΩ-10 GΩ
 • test rezystancji izolacji "pod napięciem sieciowym"

Wysokie napięcie AC

 • 50-100000 V AC, regulowane, sterowane elektronicznie
 • z ograniczeniem prądowym maks. 3 mA
 • bez ograniczenia prądowego maks. 2 A
 • wykrywanie wyładowań łukowych (ARC-detection)
 • test wysokiego napięcia "pod napięciem sieciowym"

Wysokie napięcie DC

 • 50-50000 V DC, regulowane, sterowane elektronicznie
 • z ograniczeniem prądowym maks. 4 mA
 • bez ograniczenia prądowego maks. 100 mA
 • test wysokiego napięcia "pod napięciem sieciowym"

Funkcyjny AC

 • 1- i 3-fazowy
 • zakres 1-1000 V AC
 • maks. 500 A
 • pomiar mocy, czynnej- biernej- pozornej- w stanie uśpienia-
 • pomiar cosφ
 • z testem zwarcia

Funkcyjny DC

 • zakres 1-500 V DC
 • maks. 500 A
 • z testem zwarcia

Prądy upływu

 • zgodnie z normami EN60990 & EN60601 & wybranymi normami UL
 • 0,1 µA-30 mA
 • R.M.S., peak, DC-/AC
 • zakres częstotliwości do 1MHz
 • do branży medycznej:
  • pomiar prądów upływu pacjenta
  • pomiar pomocniczych prądów upływu pacjenta
  • pomiar prądów dotykowych -pomiędzy 2 sondami
  • pomiar prądów aplikacyjnych pacjenta (8) – więcej na zamówienie
  • uziemienie operacyjne obiektu badanego
  • złącza sond pomiarowych
  • złącza izolowane S2 & S3

Ekwiwalentny prąd upływu

 • zgodnie z normami z konwersją do wybranej wartości napięcia

Napięcie szczątkowe

 • 1- i 3-fazowe

Rezystancja

 • 1 mΩ-500 MΩ
 • pomiar 4-przewodowy
 • prąd pomiarowy 1-200 A

Indukcyjność

 • pomiar indukcyjności przez wbudowany mostek pomiarowy
 • pomiar 4-przewodowy

Pojemność

 • pomiar pojemności przez wbudowany mostek pomiarowy
 • pomiar 4-przewodowy

Rezystancja wewnętrzna

 • opór wewnętrzny ogniwa
 • 1 µΩ-10 Ω
 • pomiar 4-przewodowy

Wejścia analogowe

 • zakresy pomiarowe: 50 mV, 500 mV, 5 V, 50 V, 500 V
 • AC lub DC
 • wielokanałowe
 • izolowane
Oprogramowanie

Oprogramowanie

Adaptery

Adaptery

Sondy

Sondy

Pistolety HV

Pistolety HV

Kalibratory

Black box’y (kalibratory)

Stanowiska testowe

Stanowiska testowe

Stanowiska testowe

Stanowiska testowe

Stanowiska testowe

Stanowiska testowe

Stanowiska testowe

Stanowiska testowe

Wózki na kółkach

Wózki na kółkach

Wygrodzenia

Wygrodzenia

Zaciski Kelvina

Zaciski Kelvina

Adaptery

Adaptery

Adaptery

Adaptery

Adaptery

Adaptery

Adaptery

Adaptery

Drukarki

Drukarki

Czytniki kodów kreskowych

Czytniki kodów kreskowych