Testy maszyn i rozdzielnic nn

Tester uniwersalny PROFITEST PRIME

Tester uniwersalny PROFITEST PRIME

NAPISZ

 • Przemysłowy przyrząd kontrolno-pomiarowy do testu maszyn, szaf rozdzielczych, systemów fotowoltaicznych, e-mobility oraz instalacji elektrycznych
 • Jeden przyrząd kontrolny o szerokich zastosowaniach
 • Wszystkie pomiary bez kłopotliwego przełączania przewodów pomiarowych
 • Wymienne końcówki testowe na przewodach pomiarowych
 • Wielojęzyczne menu – urządzenie można używać na całym świecie

Opis

PROFITEST PRIME jest pierwszym uniwersalnym przyrządem kontrolno pomiarowym do testów układów elektrycznych, maszyn, aparatury rozdzielczej, osprzętu przemysłowego, systemów fotowoltaicznych, prądnic i pojazdów elektrycznych w układach AC oraz DC.

Dzięki szerokiemu zakresowi zastosowań i mnogości opcji koszt zakupu niezbędnego urządzenia pomiarowo-testowego ulega znacznemu obniżeniu, a zwrot z inwestycji udaje się osiągnąć dużo szybciej

Wszystkie czynności pomiarowe maszyn i układów elektrycznych można przeprowadzić bez czasochłonnego odłączania i podłączania przewodów pomiarowych. Pozwala to zaoszczędzić bardzo dużo czasu.

PROFITEST PRIME jest obsługiwany w tak samo intuicyjny sposób jak urządzenia z serii PROFITEST MASTER. Dzięki temu ich obsługa nie sprawia użytkownikom najmniejszego kłopotu. Wspólna koncepcja obsługi gwarantuje też kompatybilność testera z innymi urządzeniami z serii.

Kompletne zarządzanie danymi – od tworzenia struktur systemowych, po generowanie raportów – gwarantuje spójną i trwałą administrację danymi klientów i danymi pomiarowymi.

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI, REGULACJAMI I NORMAMI

Testowanie skuteczności zabezpieczeń w układach elektrycznych jest niezbędne w przypadku wielu zastosowań i wymagane przez przepisy oraz regulacje ustanowione przez organy administracyjne, przedsiębiorstwa eksploatujące urządzenie i towarzystwa ubezpieczeniowe.

Urządzenia PROFITEST PRIME pozwalają elektrykom i innym upoważnionym osobom prowadzić pomiary szybko, bezpiecznie, w odniesieniu do wielu różnych zastosowań i zgodnie z obowiązującymi normami, między innymi:

 • DIN VDE 0100-600 / IEC 60364-6
 • VDE 0113-1 / EN 60204-1
 • VDE 0126-23 / EN 62446
 • DIN VDE 0105-100 / EN 50110-1
 • VDE 0660-600-1 / EN 61439-1
 • VDE 0122-1 / EN 61851-1

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

BEZPIECZNE TESTOWANIE BEZ UPORCZYWEGO PRZEPINANIA PRZEWODÓW

 • Pomiar wewnętrznej rezystancji układu oraz rezystancji pętli zwarciowej bez załączania wyłączników RCD typu A i B
 • Pomiar niskiej rezystancji przewodów ochronnych i wyrównawczych prądem 200 mA i z automatycznym odwróceniem biegunowości
 • Pomiar stanu izolacji przy narastającym napięciu
 • Testowanie wyłączników RCD typu A, AC, F, B, B+, EV, MI oraz G/R, a także wyłączników SRCD i PRCD
 • Łączone testowanie wyłączników RCD, jeden test – jedno wyzwolenie – dwa rezultaty prąd i czas wyzwolenia

SYSTEMY PRZEMYSŁOWE

BEZPIECZNE TESTOWANIE W RAMACH KATEGORII POMIAROWEJ CAT IV

 • Pomiar wewnętrznej rezystancji układu oraz impedancji pętli zwarciowej wysokim natężeniem prądu (w sieciach do 690 V AC i 800 V DC) bez załączania wyłączników RCD typu A i B
 • Pomiar niskiej rezystancji przewodów ochronnych i wyrównawczych prądem 25 A
 • Testowanie urządzeń do monitorowania prądu różnicowego (RCM)
 • Pomiar prądu upływowego i różnicowego
 • Pomiar temperatury i wilgotności

APARATURA ROZDZIELCZA / MASZYNY

BEZPIECZNE TESTOWANIE WYSOKIM NAPIĘCIEM AC: 2,5 KV, 500 VA

 • Bezpieczeństwo zgodnie z normami DIN EN 50191 oraz EN 61557-14, oświetlenie ostrzegawcze, wyłącznik awaryjny i stacyjka z kluczykiem
 • Regulowane, zmienne napięcie testowe / natężenie prądu testowego do 200mA
 • Regulowana, zmienna długość testu i czas narostu napięcia
 • Pomiar pradu upływowego pod obciążeniem 2 kΩ
 • Pomiar napięcia szczątkowego Ures
 • Tryb pulsacyjny do szybkiego wykrywania zwarć w liniach kablowych

INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE I TURBINY WIATROWE

BEZPIECZNE TESTOWANIE BEZ UPORCZYWEGO PRZEPINANIA PRZEWODÓW

 • Pomiar napięcia do 1 000 V AC/DC
 • Pomiar niskiej rezystancji przewodów ochronnych i wyrównawczych prądem 200 mA, z automatycznym odwróceniem biegunowości oraz prądem 25 A
 • Pomiar wewnętrznej rezystancji układu oraz impedancji pętli zwarciowej wysokim natężeniem prądu (w sieciach do 690 V AC i 800 V DC) bez załączania wyłączników RCD typu A i B
 • Automatyczne wyznaczanie prądu zwarciowego i porównanie z charakterystyką zabezpieczenia
 • Pomiar stanu izolacji napięciem narastającym
 • Test sprawności warystora przy narastającym napięciu i zmiennym prądzie testowym

ISTALACJE SPECJALE, GENERATORY, PRĄDNICE

BEZPIECZNE TESTOWANIE SYSTEMÓW IT ORAZ UKŁADÓW KONTROLI IZOLACJI

 • Testowanie systemów IT do 690 V
 • Testowanie układów kontroli izolacji (IMD) do 690 V
 • Testowanie wyłączników RCD typu B, pomiar czasu i prądu załączenia (w sieciach do 440 V)
 • Ocena charakterystyki skuteczności układu kontroli izolacji za pomocą ręcznej lub automatycznej sekwencji pomiarowej
 • Pomiar przemieszczenia napięcia
 • Pomiar wewnętrznej impedancji układu prądem testowym o wysokim natężeniu
 • Pomiar niskiej rezystancji prądem 200 mA i z automatycznym

POJAZDY ELEKTRYCZNE

BEZPIECZNE TESTOWANIE ZA POMOCĄ E-ADAPTERA

 • Testowanie wyłączników RCD typu EV (pojazdy elektryczne) precyzyjnie narastającym prądem, wyznaczenie czasu i prądu wyzwolenia.
 • Integrowalna sekwencja testowa do symulowania pojazdów (CP), przewodów (PP) oraz błędów w stacjach ładowania akumulatorów i skrzynkach elektrycznych
 • Pomiar wewnętrznej rezystancji układu oraz impedancji pętli zwarciowej wysokim natężeniem prądu (w sieciach do 690 V AC i 800 V DC) bez załączania wyłączników RCD typu A i B
 • Pomiar niskiej rezystancji przewodów ochronnych i wyrównawczych prądem 200 mA i z automatycznym odwróceniem biegunowości