SECUTEST BASE 10

Secutest BASE10

Miernik bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego SECUTEST BASE 10

NAPISZ

  NOWA GENERACJA SECUTEST BASE GWARANTOWANE TESTY BEZPIECZEŃSTWA

 • urządzeń elektrycznych w zgodzie z DIN VDE 0701-0702 lub/i EN 62638,
 • elektrycznych urządzeń medycznych w zgodzie z EN 62353,
 • elektrycznych urządzeń spawalniczych zgodnie DIN EN 60974-4.
 • PN-EN 60745-1: Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym. Bezpieczeństwo użytkowania. Część 1: Wymagania ogólne.
 • PN-EN 61029: Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym. Wymagania ogólne.
 • PN-EN 60335-1: Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego. Wymagania ogólne.
 • PN-EN 60950: Bezpieczeństwo urządzeń techniki informatycznej.
 • PN-EN 61557-6: Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1000 V i stałych do 1500 V – Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych – Część 6: Urządzenia różnicowo-prądowe (RCD) w sieciach TT, TN i IT

Opis

Testy wielkości zapewniających bezpieczeństwo użytku urządzeń elektrycznych wymagane są w wielu dziedzinach. Wytyczne zawarte w normach, ustawach rządowych, warunkach towarzystw ubezpieczeniowych – muszą być respektowane i spełnione. Badania i testy są obligatoryjne po każdej naprawie, a także po upływie czasookresu eksploatacji, konieczne jest, aby były bezpieczne dla operatora. Testery nowej serii SECUTEST zapewniają spełnienie najwyższych wymagań bezpieczeństwa, a w połączeniu z bardzo intuicyjną obsługą i efektywnym dokumentowaniem protokołów, plasują się na bezkonkurencyjnym miejscu wśród urządzeń tego typu.

 • 8 sekwencji testowych do szybkich badań nieskomplikowanych urządzeń,
 • gotowe uniwersalne sekwencje testowe,
 • możliwość wykonania dowolnej sekwencji testowej poprzez zakres testu pojedynczego.

Cechy:

 • automatyczne rozpoznanie podłączenia i klasy urządzenia testowanego,
 • kompaktowa i bardzo solidna obudowa bazująca na zintegrowanej osłonie gumowej,
 • generacja bardzo szczegółowych raportów w odniesieniu do konkretnego standardu,
 • wygodna obsługa poprzez ergonomiczne przyciski oraz pokrętło obrotowe,
 • unikalna kombinacja testów i uniwersalny zapis wyników do adresowanej komórki,
 • niezwykła funkcjonalność poprzez dwa interfejsy USB (klawiatura, drukarka, skaner) oraz trzeci interfejs USB do wymiany danych z PC,
 • intuicyjne nastawy opcji językowych, typu klawiatury, znaków specjalnych czy daty,
 • nowa koncepcja zapisu i archiwizacji danych, automatyczne sekwencje testowe, a także wybiórcze testy; możliwości zapisu nawet do 50 000 rekordów.

Oprogramowanie ETC

ETC oferuje wiele funkcji związanych z przygotowaniem sekwencji testowych oraz jest istotnym wsparciem w celu przetwarzania danych pozyskanych z testerów serii Secutest / Seculife.

Akcesoria:

 • drukarka termiczna ze specjalnym papierem zapewniającym długi czas czytelności,
 • czytnik kodu / drukarka kodu,
 • trójfazowy adapter (aktywny / pasywny),
 • adapter do testu przedłużaczy trójfazowych,
 • inne czujniki, np: pomiar prądu, temperatury, itd.,
 • futerały i walizki,
 • adapter kalibracyjny.