Miernik pola SM40G

Miernik pola SM40G

Miernik pola SM40G Izotropowy pomiar pól elektrycznych/magnetycznych w paśmie DC…40 GHz.

NAPISZ
 • Zakres częstotliwości:0 – 40 GHz (w zależności od sondy),
 • Jednostki pomiaru:mW/cm2, W/m2, V/m, A/m, Tesla,
 • Zapis do pamięci:21 504 próbki w trybie monitoringu, 432 zapisów użytkownika,
 • Gniazda połączeń:Światłowód full duplex,
  Gniazdo LEMO Plug and Play (autodetekcja sond),
  Wyjście SMA analogowego sygnału trzech składowych pola X Y Z,
  odczyt za pomocą oscyloskopu,
 • Wbudowany GPS:TAK,
 • Wbudowany sensor temperatury:TAK,
 • Czas pracy:> 70 godzin, bez podświetlania,
 • Zdalne sterowanie:Za pomocą komputera PC (połączenie światłowodem).

Miernik SM40G został zaprojektowany z myślą o pomiarach i badaniach pól elektromagnetycznych w szerokim zakresie częstotliwości (DC do 40 GHz) występujących w środowisku komunalnym.
Izotropowy pomiar pól elektrycznych i magnetycznych w trzech kierunkach X,Y,Z, wskazania wartości średniej oraz maksymalnej natężenia pola dla każdego kierunku X,Y,Z, zapis pamięci do 21 504 próbek w trybie monitoringu, wybór jednostki natężenia pola elektromagnetycznego (V/m, A/m, T, W/m2), sygnalizacja dźwiękowa zadanej wartości natężenia pola, to tylko niektóre z funkcji, które sprawiają, że ten miernik wraz z wymiennymi sondami może zastąpić wiele dedykowanych mierników pola.
Miernik SM40G poprzez dobór odpowiednich zakresów częstotliwości fali pola elektromagnetycznego sond pomiarowych umożliwia pomiar natężeń pól emitowanych przez takie grupy obiektów jak:

 • Urządzenia przemysłowe
 • Urządzenia medyczne, diatermie fizykoterapeutyczne, urządzenia NMR
 • Stacje transformatorowe, linie wysokiego napięcia
 • Nadajniki radiowe, telewizyjne
 • Telefonia GSM, 5G

Urządzenie zostało zamknięte w wytrzymałej metalowej obudowie z wbudowanym czujnikiem temperatury i odbiornikiem GPS, wyjściem analogowym X, Y, Z i jest w stanie pracować ponad 70 godzin na jednym ładowaniu baterii przy wyłączonym podświetlaniu wyświetlacza.
Dołączone do miernika SM40G oprogramowanie ARLinkwARe pozwala użytkownikowi:

 • Zdalną obsługę urządzenia SM40G za pomocą komputera przy pomocy światłowodu. Zmniejsza to zakłócenia spowodowane obecnością człowieka w obszarze, w którym znajduje się sonda,
 • Pobierać i przechowywane dane, grafiki i raporty z uzyskanych pomiarów z SM40G i eksportować dane do Microsoft Excel w celu dalszej analizy.

W zestawie znajduje się: twarde opakowanie, konwerter USB/Optic do połączenia światłowodu z komputerem PC, światłowód 10 m, ładowarka sieciowa, certyfikat kalibracyjny dla sondy.

Mierniki SM40G są zgodne z następującymi standardami dotyczącymi urządzeń elektrycznych.

 • DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/35/UE z dnia 26 czerwca 2013 r.
  w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na zagrożenia spowodowane czynnikami fizycznymi (polami elektromagnetycznymi) (dwudziesta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) i uchylająca dyrektywę 2004/40/WE.
 • PN-EN 50500:2008
  Procedury pomiaru poziomów pól magnetycznych generowanych przez urządzenia elektroniczne i elektryczne w środowisku kolejowym w odniesieniu do narażenia ludzi.
 • PN-EN 62233:2008
  Metody pomiaru pól elektromagnetycznych elektrycznego sprzętu do użytku domowego i podobnego z uwzględnieniem narażania człowieka.
 • PN-EN 61326-1:2013-06
  Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w laboratoriach — Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).
 • ICNIRP EMF Guidelines – 1998
  Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic and electromagnetic fields (up to 300 GHz).
 • IEEE C95.1-2005: IEEE
  Standard for safety levels with respect to human exposure to radio frequency electromagnetic fields, 3 kHz to 300 GHz.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r
  w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r.
  w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Sondy pomiarowe AR dla mierników pola SM40G

sondy pomiarowe
 • Zakres częstotliwości: DC – 40 GHz
 • Natężenie pole elektrycznego: 0,2 V/m – 20 000 V/m
 • Natężenie pola magnetycznego: 20 nT – 15 T
Model Zakres częstotliwości Natężenie Karta katalogowa
Pole elektryczne
SHE100K6z5G 100 kHz – 6,5 GHz 0,2 – 350 V/m pobierz >>
SHE400K40M 400 kHz – 40 MHz 2 – 800 V/m pobierz >>
SHE100K18G 100 kHz – 18 GHz 0,8 – 340 V/m pobierz >>
SHE3M40G 3 MHz – 40 GHz 0,5 – 350 V/m pobierz >>
SHE5H400K 5 Hz – 400 kHz 20 V/m – 20 kV/m pobierz >>
Pole magnetyczne
SHH300K30M 300 kHz – 30 MHz 0,016 – 16 A/m pobierz >>
SHB5H400K 5 Hz – 400 kHz 0.1 µT – 1 mT pobierz >>
SHBD1K 0 – 1 000 Hz 1 mT – 15 T pobierz >>
SHBD1KA 0 – 1 000 Hz 200 µT – 600 mT pobierz >>
SHB5H20K 5 Hz – 20 kHz 300 nT – 16 mT pobierz >>
SHB5H400KA 5 Hz – 400 kHz 300 nT – 16 mT pobierz >>
Pole elektromagnetyczne
SHMD20K* 0 – 20 kHz
SHMD400K** 0 – 400 kHz

* Modele dostępne tylko przy zakupie miernika.
** Model dostępny przy zakupie miernika SM400K