METRATESTER 5

metratester 5


METRATESTER 5

Przyrząd do sprawdzania bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego zgodnie z normami
0701 i 0702 METRATESTER 5

NAPISZ

Przyrząd pomiarowy przeznaczony do sprawdzania naprawianego lub modyfikowanego sprzętu elektrycznego zgodnie z normą DIN VDE 0701

  • Duży, cyfrowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny, pole dotykowe przeznaczone do sprawdzania poprawności dołączenia sieci z diodą sygnalizacyjną
  • Certyfikat VGE GS, obud. z tworzywa o zwartej konstrukcji, wymiary: 190 x 140 x 95 mm, masa 1,3 kg
  • Pomiar prądu różnicowego (zgodnie z normami DIN VDE 0701 i 0702)
  • Przekroczenie wartości granicznych jest sygnalizowane optycznie, natomiast w przypadku niektórych funkcji również dźwiękowo
  • Dostępny w wersji z zestawem gniazd i wtyków na rynki czeski i francuski
  • METRAPAT IT4: wersja przeznaczona na rynek brytyjski (z odpowiednim zestawem wtyków)
  • Wymiary: 190 x 140 x 95 mm, waga: ok. 1.3 kg

METRATESTER 5-F/5-F-E:
Przyrząd o takich sam jak METRATESTER 5, ponadto umożliwiający transmisję pomiarów drogą radiową

 • Bezpośrednia transmisja wyników pomiarów do komputera PC z pośrednictwem modułu odbiornika dołączanego do portu szeregowego komputera
 • Częstotliwość nośna sygnału przesyłania danych: 433,92 MHz, maksymalny zasięg 10 m
 • Sporządzanie dokumentacji i obróbka danych pomiarowych za pomocą oprogramowania PC.doc-win pracującego pod nadzorem systemu operacyjnego MS Windows
 • Dostępny w wersji z zestawem gniazd i wtyków na rynki czeski i francuski
 • Wersja do montażu w regale: METRATESTER 5-F-E
Test Zakres pomiarowy Test Zakres pomiarowy
Rez. przewod. ochron. 0 … 19.99 Ω Prąd szczątkowy 0.01 … 19.99 mA~
Rezystancja izolacji 0 … 19.99 MΩ Napięcie sieci 207 V … 253 V ~
Prąd upływu uziemienia 0 … 19.99 mA ~ Prąd obciążenia 0 … 16.00 A ~
Zanik napięcia 0 … 1.999 mA ~
Typ Karta katalogowa Numer katalogowy wyrobu
METRATESTER 5 3-348-817-03 M700D
METRATESTER 5-F 3-348-817-03 M700V
METRATESTER 5-F-E 3-348-817-03 M700T