PROFITEST 204 – produkt niedostępny w sprzedaży – sukcesor profitest prime

PROFITEST 204

PROFITEST 204 – produkt niedostępny w sprzedaży – sukcesor Profitest Prime

MetraMachine 204: System do pomiarów zgodnie z EN 60240-1, VDE 0113
MetraMachine 439: System do pomiarów zgodnie z EN 60439-1, VDE 0660

NAPISZ

Przyrząd PROFITEST 204 umożliwia szybkie wykonanie testów urządzeń, maszyn i systemów zarówno elektrycznych jak i elektronicznych o znamionowych napięciach pracy do 1000 V zgodnie z normami DIN EN 60204-1 i VDE 0113. W.w. normy wymagają przeprowadzania testów wstępnych i okresowych:

 • Ciągły test prądem pomiarowym 10 A połączeń wyrównawczych w systemach przewodu ochronnego
 • Pomiar rezystancji izolacji, testy nap. (wysoką mocą lub wysokim nap.), sprawdzanie nap. szczątkowego
 • Istnieje też możliwość wykonania następujących testów: pomiar prądu upływu, napięcia i częstotliwości
 • Możliwość pomiaru wszystkich parametrów wymaganych przy badaniach certyfikacyjnych

Funkcje przyrządu:

 • Czytelne menu ekranowe, podświetlany wyświetlacz, dwa 4 m przewody pomiarowe
 • Zdalne sterowanie zwiększa wygodę obsługi, wprowadzanie wart. granicznych mierzonych parametrów
 • Wygodne funkcje pamięciowe, tworzenie protokołów pomiar., interfejsy: komputerowy i drukarkowy
 • Możliwość rozbudowy o funkcje wprowadzania danych i drukowania protokołów pomiarowych w terenie
 • Możliwość rozbudowy o funkcje testów wysokonapięciowych

Wyświetlacz: Ekran LCD z podświetlaniem. Wyświetlanie: menu ekranowego, wyboru opcji, prezentacji wyników pomiarów, komunikatów pomocy ekranowej
Przycisk pomocy: Przycisk ten służy do wyświetlenia informacji związanej z daną pozycją aktualnie wybranego ekranowego menu. Informacja ta pojawia sę w odpowiednim oknie wyświetlacza
Przełącznik wyboru funkcji (obrotowy): Pomiar, funkcje przesyłania danych i wydruk protokołów pomiar. Wartości graniczne: Użytkownik ma możliwość określenia i wprowadzenia wartości granicznych oddzielnie do każdego pomiaru. Funkcja ta pozwala na indywidualne dostosowanie przyrządu do lokalnych warunków pomiaru jak też do wymagań stawianych przez odpowiednie normy
Pamięć: Liczba zapisywanych wyników pomiarów (maks. 2800 wyników) zależy od liczby systemów elektrycznych zgromadzonych w pamięci (maks. 254)
Zdalne sterowanie: Sonda pomiarowa z panelem odczytowym umożliwia zdalne wyzwalanie pomiaru rezystancji przewodu ochronnego i rezystancji izolacji, jak również zapis do pamięci otrzymanych wyników pomiarów. Diody LED wskazuąj postęp aktualnie prowadzonego pomiaru. Za pośrednictwem interfejsu RS-232C można uaktywnić dowolną funkcję sterującą PROFiTEST 204. Można odczytać parametry sygnału i wyświetlacza. Interfejs RS-232C do komputera PC i drukarki: Interfejs ten służy do transmisji danych i doprowadzenia napęcia zasilania do modułu drukarkowego SECUTEST PSI. Do interfejsu tego mcżna też dołączyć inne urządzenia zewnętrzne np. komputer klasy PC
Port równoległy Centronics: Do tego interfejsu można dołączyć dowolną drukarkę (oprócz drukarki postskryptowej). Możliwy jest wydruk formularzy protokołów pomiarowych zapisanych w pamęci przyrządu

Raportowanie:

 • Wydruk danych za pomocą dołączonego do przyrządu modułu drukarkowego SECUTEST PSI (akcesoria)
 • Zapisanie w pamięci przyrządu szablonów protokołów pomiarowych za pomocą komputera PC i dołączonego programu PROTOCOL
 • Wybór jednego z trzech szablonów protokołów pomiarowych fabrycznie zapisanych w pamęci przyrządu
 • Wydruk danych pomiarowych za pomocą drukarki dołączonej do portu równoległego przyrządu
 • Przesyłanie danych pomiarowych do PC i przetwarzanie ich za pomocą programów PC.base i Excel

Oprogramowanie:

 • PROFI-SPS 204: oprogramowanie sterujące wykonywaniem serii pomiarów na komputer PC
 • PS3: uniwersalne oprogramowanie składające się z modułów
 • WinProfi: DO zainstalowania wersji językowej z komputera PC w przyrządzie

Standardowe wyposażenie:

 • PROFITEST 204: Podstawowa wersja przyrządu z przewodami pomiarowymi o długości 4 m i z nakładanym uchwytem
 • PROFITEST 204L: Zawiera to samo co PROFITEST 204, lecz z na stałe podłączonym 12 m kablem pomiarowym wraz z obsługą START/ZAPIS
 • MetraMachine: PROFITEST204/2.5, PROFITEST204, PROFITEST204HP, Signal204, Ladex204, Caddy204
 • MetraMachine 439/5.4 taki sam jak MetraMachine 204, lecz z wersją przyrządu PROFITEST 204 HV (5 kV)

Dane techniczne:

Mierzony parametr Zakres pomiarowy Znamion. zakres pracy Rozdzielczość Napięcie znam. UN Napięcie rozwarc. V. U0 Prąd znam. IN Prąd zwarc.
t C. IK
Błąd pomiarowy Błąd własny
Rezystancja obwodu ochoronnego RSL 0 … 85 mΩ 10 … 330 mΩ 100 µΩ 12 V ~ 10 A 12 A ±(8.6% rdg. +6d) ±(3% rdg. +5d)
85… 999 mΩ 1 mΩ
1 … 9.99 Ω 10 mΩ ±(3%rdg. +10d)
10… 25 Ω 100 mΩ
∆U 0 … 9.99 V* 0.01 V 12 V ~ 10 A 12 A ±(2%rdg. +3 d)
±(10%rdg. +3 d)
10 … 12 V 0.1 V
Rezystancja izolacji RISO 0 … 999 kΩ 0.050 … 50 MΩ 1 kΩ 50 / 100 / 250 / 1 000 V Max. 1.3 x UN 1 mA Max. 1.6 mA ±(5.5%rdg. +4d) od 0.05 do 50 MΩ ±(3%rdg. +2d) ±(8 rdg. +2d) ±(5 rdg. +2d) ±(10%rdg. +2d) ±(20%rdg. +2d)
1… 9.99 MΩ 10 kΩ
10… 99.9 MΩ 100 kΩ
100 … 499 MΩ 1 MΩ 250 V
500 / 1000 V
500… 999 MΩ
1 … 3 GΩ 10 MΩ 1 000 V
Prąd upływu DI 0 … 9.99 mA 0.2 … 9.9 mA 0.01 mA ±(8.6%rdg. +9 d) ±(5%rdg. +5d)
Napięcie U DC/AC 0 … 99.9 V 1 … 1 000 V 0.1 V ±(8.6%rdg.+9d) ±(5%rdg. +5d)
100 … 999 V 1 V
1 … 1.2 kV 0.01 kV
Częstotl. f~ 8 … 99.9 Hz 10 … 1 000 Hz 0.1 Hz ±(8.6%rdg.+2d) ±(2%rdg. +1d)

 

Typ Karta katalogowa Numer katalogowy wyrobu
PROFITEST 204 3-348-802-03 GTM5027000R0001
PROFITEST 204L 3-348-802-03 M505C
MetraMachine 204/2.5 3-348-802-03 M504D
MetraMachine 439/5.4 3-348-802-03 M504F