VL2

VL2

Adapter testowy do rozszerzenia funkcji warsztatowego panelu testującego VL2

NAPISZ

Adapter testowy używany jako rozszerzenie warsztatowego panelu testującego METRATESTER 6-3P oraz SECUTEST 21F.
Możliwe jest jego przenoszenie. Po podłączeniu do jednego z paneli testujących, adapter dopuszcza testowanie urządzeń elektrycznych i przedłużaczy po naprawie lub modyfikacjach zgodnie z normą DIN VDE 0701, jak również do testów okresowych zgodnie z DIN VDE 0702.
Pozwala także na test funkcjonalny ciągłości przewodnika, zwarcia, odwróconej polaryzacji (kierunek zgodny z ruchem wskazówek zegara)

  • Połączenie poprzez wtyk CEE, 3P+N+PE
  • Napięcie nominalne 230 / 400 V
  • Wymiary: 330 x 230 x 130 mm
  • Waga ok. 1,7 kg

Zamiennik przystawek: EL 2 oraz DL

Typ Karta katalogowa Numer katalogowy wyrobu
VL2 3-349-241-03 Z600B