Precyzyjny dzielnik dekadowy M-1012 i M-1011A

Termometr 931B

Precyzyjny dzielnik dekadowy M-1012 i M-1011A

NAPISZ
  • Rozdzielczość:0,1 ppm
  • Liniowość:1 ppm
  • Zakres częstotliwości:– Od 30 Hz do 1 kHz dla M-1012,
    – Od 50 Hz do 10 kHz dla M-1011A.
  • Zakres przełożenia:Od 1,111111 do -0,0111111
  • Kompaktowy oraz niski koszt urządzenia
  • Rezystory przełączające eliminują stany przejściowe
  • Przełączniki równoległe redukują rezystancję
Urządzenia M-1012A oraz M-1011A to indukcyjne dzielniki napięciowe, które spełniają oraz przewyższają wszystkie wymagania zawarte w aplikacjach kalibracyjnych wymagających precyzyjnych pomiarów. System taki jest łatwy do zintegrowania, a jego prostota zapewnia szybkie kalibrowanie transformatorów, kalibratorów, amperomierzy i woltomierzy. Może być również używany do porównywania impedancji lub pojemności. Dokładność produktu jest możliwa do weryfikacji przez Narodowy Instytut Norm i Technologii.

Więcej szczegółów technicznych dotyczących produktu znajdą Państwo w zakładce „Do pobrania”. Pliki dokumentacji zawierają szczegółowe informacje o podrodzajach urządzeń, parametrach i opcjach dodatkowych.