METRAwin 90

METRAwin90 / METRAHit

Oprogramowanie dla multimetrów METRAHit

 

NAPISZ

Kalibratory METRA HIT 18C i METRA HIT28C w połączeniu z multimetrem można przekształcić w profesjonalny system kalibracyjny sterowany komputerem PC służący do pomiaru parametrów i kalibracji przetworników, wskaźników i urządzeń rejestrujących.
Procedury kalibracyjne są tworzone przy wykorzystaniu oprogramowania METRAwin. Wybrane przez użytkownika wartości analogowe są przesyłane z komputera PC do kalibratora za pośrednictwem przystawki interfejsu BD232, a następnie są doprowadzane do kalibrowanego urządzenia i na koniec są mierzone przez multimetr, a wyniki pomiarów są z powrotem przesyłane do komputera (za pośrednictwem interfejsu) w celu ich oceny. Jeśli wyniki pomiarów mieszczą się w wyspecyfikowanych wcześniej granicach, to następny krok kalibracji zostaje wykonany automatycznie, itd. aż do zakończenia całej procedury kalibracyjnej.
Dane kalibracyjne mogą być łatwo importowane przez inne aplikacje MS Windows (np. Word i Excel).
Oprogramowanie METRAwin 90-2 wchodzi w skład pakietów kalibracyjnych CP1 i CP28.