Miernik rezystancji izolacji – Metriso Prime 10

Metriso Prime10

Tester rezystancji izolacji
Metriso Prime 10

 

NAPISZ
 • Pomiar rezystancji izolacji do 40 TΩ,
 • napięcia pomiarowe wybierane w zakresie: 50…10000 V dla (50…1 000 V co 10 V, 1…10 kV co 25 V),
 • ciągłe wskazanie mierzonej rezystancji izolacji i prądu upływu,
 • samoczynne rozładowanie pojemności mierzonego obiektu po zakończeniu pomiaru rezystancji izolacji,
 • akustyczne wyznaczanie pięciosekundowych odcinków czasu ułatwiające zdjęcie charakterystyk czasowych,
 • ustawiany czas pomiaru – maksymalnie 99’59’’,
 • odmierzane czasy pomiaru T1 , T2 i T3 dla pomiaru jednego lub dwóch współczynników absorpcji z zakresu 1…600 s,
 • pomiar współczynników absorpcji AB1, AB2, DAR, PI,
 • wskazanie rzeczywistego napięcia pomiarowego podczas pomiaru,
 • prąd pomiarowy 1,2 mA, 3 mA lub 6 mA,
 • pomiar rezystancji izolacji metodą dwu- oraz trójprzewodową,
 • pomiary z wykorzystaniem przewodów o długości do 20 m,
 • zabezpieczenie przed pomiarem obiektu pod napięciem,
 • obsługa AutoISO-5000 (przy napięciu do 5 kV),
 • pomiar pojemności podczas pomiaru RISO,
 • pomiar temperatury (z wykorzystaniem dodatkowej sondy WASONT1),
 • pomiar napięciem schodkowym (SV),
 • pomiar współczynnika rozładowania dielektryka (DD),
 • lokalizacja uszkodzenia (dopalanie).

Pomiar prądu upływu podczas pomiaru rezystancji izolacji.
Pomiar napięć stałych i przemiennych w zakresie 0…750 V.
Kreślenie wykresów na wyświetlaczu w trakcie pomiarów.
Pamięć maks. po 10 000 wyników każdego rodzaju pomiaru z możliwością opisu punktów pomiarowych, obiektów, nazw klientów.
Współpraca z zewnętrzną bezprzewodową klawiaturą Bluetooth® (opcja).
Stabilny pomiar przy zakłóceniach na podstacjach 765 kV – opcja w MIC-10s1.
Czytelny, podświetlany wyświetlacz graficzny LCD 5,6’’.
Podświetlana klawiatura.
Zasilanie z pakietów akumulatorów. Wbudowana szybka ładowarka.
Przyrządy spełniają wymagania normy PN-EN 61557.