Wyświetlanie wszystkich wyników: 3

Megaomomierze

Urządzenia pomiarowe uziemienia firmy TEGAM tak, jak i megaomomierze niniejszej firmy to produkty, które można wykorzystać w celach testowania sprzętu oraz stanowisk w strefach przemysłowych i wojskowych. Megaomomierz R1M-A, który cechuje się pomiarami do 200 GΩ, szcześcioma zakresami pomiarowymi i dokładnością na poziomie ± 5 % użyć można do testów rezystancji izolacja sprzętu na hali produkcyjnej.

Megaomomierz R1M-B w wersji przenośnej cechuje się możliwością wykonywania testów rezystancji na zasilonym przewodzie (test rezystancji izolacji). Produkt wykonuje pomiary do 200MΩ. Oferujemy również wersję zubożoną w porównaniu do wersji R1M-A. Taka zmiana pozwala na uzyskanie przystępnej ceny dla pomiarów do 200 GΩ.

Niektóre omomierze firmy TEGAM są natomiast naszym skutecznym rozwiązaniem dla osób, które potrzebują wysokiej jakości pomiarów rezystancji uziemienia i gruntu, przykładowo turbin wiatrowych i systemów bezpieczeństwa w domach jednorodzinnych. Model R1L-C/NK cechuje się pomiarami w zakresie od 2 Ω do 20 kΩ. rozdzielczością do 1 mΩ oraz dokładnością wynoszącą 1 %. Model R1L-D natomiast pracuje w zakresie od 200 mΩ do 2 kΩ, z dokładnością wynosząca 0,05 % i rozdzielczością na poziomie 1 µΩ. Wszystkie pomiary wykonywane są metodą dwuprzewodową, trójprzewodową lub czteroprzewodową.