Pomiary temperatury i wilgotności

Firma TEGAM od wielu lat projektuje, produkuje oraz kalibruje urządzenia wykorzystywane w prze-myśle i laboratoriach, w tym odpowiadające za pomiar temperatury i wilgotności. Celem firmy jest nieustanne zwiększanie dokładności pomiarów poprzez inwestycję w badania i rozwój produktów. Firma ASTAT w kooperacji z firmą TEGAM oferuje:

  • Sondy przeznaczone do pomiaru wilgotności,
  • Urządzenia pomiarowe temperatury z wykorzystaniem sond termistorowych, RTD oraz termo-par,
  • Urządzenia pomiarowe temperatury w strefach zagrożenia,
  • Kalibratory termopar,
  • Sondy termoparowe różnego rodzaju przykładowo K, J, T i E.

Mierniki temperatury firmy TEGAM są urządzeniami wysoce dokładnymi, a ich trwałość jest po-twierdzona doświadczeniami wykonanymi przez niniejszą firmę. Odpowiednie modele mogą obsługiwać termopary typu K, J, T, E, B, N, R, S, sondy platynowe, RTD i sondy termistorowe. Mierniki temperatury w strefie zagrożenia spełniają normę ATEX, co pozwala na ich zastosowanie w przemyśle gazowym i chemicznym. Dostępne kalibratory termopar serii 940 i 945 pozwalają na kalibrację szeregu urządzeń. Ich długi czas działania pozwala na efektywną pracę bez konieczności obawy o rozładowany sprzęt. Dodatkowe funkcje statystyczne wbudowane w niektóre modele pozwalają na efektyw-ne wnioskowanie o stanie urządzeń i procesu.

Sondy wilgotności firmy TEGAM to podzespoły z wbudowanym przetwornikiem, które wykonują pomiary temperatury oraz wilgotności w szerokim zakresie. Sondy zostały wykonane ze stali nierdzewnej, a w zależności od wersji na swoim wyjściu mogą podawać sygnał napięciowy (0-1V) lub prądowy (4-20 mA).

Oferujemy również różne zestawy kalibracyjne oraz pojedyncze sondy termoparowe. Więcej informacji o niniejszych produktach znajdziecie Państwo w zakładce „Do pobrania” danego modelu.