Pomiary temperatury RDT

Termistorowe pomiary temperatury i RDT

W naszej ofercie znajdują się urządzenia pomiarowe temperatury, które są specjalnie przeznaczone do współpracy z sondami termistorowymi oraz sondami typu RTD (sondy platynowe). Model 866 pracuje w zakresie od -55 do +150 ºC (wersja 865 wykonuje pomiary w °F). Produkt cechuje się dokładnością pomiarów wynoszącą ± 0,3 °C i rozdzielczością 0,1 °C. Wykorzystać je można do precyzyjnych pomiarów temperatury w przedsiębiorstwach, hutach i halach produkcyjnych.

Badania temperatury realizowane są za pomocą sondy termistorowej 2252 Ω (pomiary trójprzewodowe oraz czteroprzewodowe), przykładowo z serią YSI 400. Sondy tego typu można wykorzystać do pomiarów kriogenicznych i w monitorowaniu temperatury w przemyśle.

Model 869 jest dedykowany do obsługi 100 Ω sond platynowych i typu RTD. Pomiary realizowane są w zakresie od -100 do 630 ºC, z dokładnością 0.3 ºC i rozdzielczością 0.1 ºC (w zależności od zakresu). Urządzenie pomiarowe temperatury jest pyłoszczelne i potrafi wytrzymać upadek z nieznacznej wysokości dzięki osłonie z tworzywa ABS. Pyłoszczelność produktu przyda się w środowiskach, w których występuje duże zanieczyszczenie pyłem, przykładowo w zakładach produkcyjnych mąki.