GEOHM C

GEOHM C

Miernik rezystancji uziemienia GEOHM C

NAPISZ

Bateryjny miernik rezystancji uziemienia (również do pomiarów rezystancji gruntu).

Przenośny, o zwartej budowie miernik rezystancji uziemienia w połączeniach 3 lub 4-przewodowych. Obsługa za pomocą ekranowego menu. Ciągłe monitorowanie napięć zakłócających jak również rezystancji uziomu roboczego i pomocniczego – sygnalizacja przekroczenia dopuszczalnej wartości granicznej.Jednoczesne wyświetlanie na wyświetlaczu graficznym kompletnego zestawu wszystkich potrzebnych wyników pomiarów. Sygnalizacja ostrzegawcza za pomocą czterech diod LED.

Prosta obsługa za pomocą tylko czterech przycisków:

 • Pomiar rezystancji uziemienia do 50 k w pięciu podzakresach
 • Pomiar napięcia od 10 do 250 V i częstotliwości od 45 do 200 Hz
 • Monitorowanie stanu baterii zasilającej, test własny przyrządu, wewnętrzna pamięć z interfejsem IrDA, fabryczny certyfikat kalibracji
 • Dwuczęściowa obudowa niezwykle odporna na narażenia mechaniczne, test rezystancji uziemienia zgodnie z normą DIN VDE 0413 część 5
 • Pomiar rezystancji, automatyczny pomiar rezystancji uziomu roboczego (sondy) i uziomu pomocniczego
 • Automatyczne monitorowanie napięć zakłócających pomiar wywołanych prądami błądzącymi w ziemi
 • Pomoc ekranowa w postaci wskazówek wyświetlanych na ekranie przyrządu
 • Gromadzenie w pamięci przyrządu wszystkich wyników pomiarów

Cechy produktu:

 • Pomiar rezystancji uziemienia: do 50 kΩ w pięciu podzakresach
 • Pomiar napięcia: od 10 do 250 V i częstotliwości od 45 do 200 Hz
 • Norma: DIN VDE 0100, instalacja systemów energetycznych o napięciu nominalnym do 1 000 V
 • Akcesoria: NA 0100S: ładowarka do akumulatorów; HC3-C: sztywny futerał mieszczący jeden z przyrządów serii C wraz z akcesoriami; Opcjonalne Z590A