PROFITEST 2 – produkt niedostępny w sprzedaży – sukcesor Profitest Prime

PROFITEST 2


PROFITEST 2 – produkt niedostępny w sprzedaży – sukcesor Profitest Prime

Przyrząd pomiarowy przeznaczony do badania instalacji elektrycznych PROFITEST 2

NAPISZ

PROFiTEST 2 sprawdza stan środków ochrony przeciwporażeniowej zgodnie z wymaganiami normy DIN VDE 0100S część 610 jak też i innych norm międzynarodowych (np. IEC 64-8 i HD 364-6-61 .S1):

 • Pomiar rezystancji izolacji zgodnie z normą DIN VDE 0413 część 2 / EN 61557-2
 • Pomiar impedancji pętli zwarcia zgodnie z normą DIN VDE 0413 część 3 / EN 61557-3
 • Pomiar małych rezystancji zgodnie z normą DIN VDE 0413 część 4 / EN 61557-4 (komplet testów)
 • Pomiar rezystancji uziemienia zgodnie z normą DIN VDE 0413 część 5 / EN 61557-5
 • Sprawdzenie kolejności faz zgodnie z normą DIN VDE 0413 część 7 / EN 61557-7
 • Impedancja sieci
 • Rezystywność gruntu, rezystancja i upływność uziemienia, napięcie, częstotliwość, prąd polaryzacji wstępnej, prąd upływu, prąd wirowania pola, prąd do 150 A

Funkcje dodatkowe:

 • Test miernika energii przy rozruchu, określenie długości przewodu, rekomendowane typy bezpieczników

Inne funkcje:

 • Pomiar rezystancji izolacji napieciem do 550 V
 • Pom. prądu za pomocą cęgów z rozdzielczością 1 mA, pom. małych rezyst. z obliczaniem dług. przewodu
 • Uniwersalny system złącz (wymienne wkładki różnego typu wtyków, 2-biegunowa przejściówka) umożliwia wykorzystywanie urządzenia na całym świecie
 • Zintegrowane z przyrządem urządzenie do ładowania akumulatorów NiCd i NiMH, ze sterowaniem µP
 • Szerokie zakresy napięciowe i częstotliwościowe. Przyrząd można stosować do testu wszystkich sieci prądu trójfazowego w zakresie napięć od 60 do 800 V i w zakresie częstotliwości od 15,4 do 420 Hz.
 • Wskazanie, po włączeniu przyrządu, sposobu dołączeń przewodów pomiarowych
 • Duży, czytelny wyśw. graf. z podświetleniem i wyświetlaniem tekstu w trybach: menu ekranowych, na schematach, pomocy ekranowej, wskazywania wyników pom., wartości znamionowych i odniesienia itd.
 • Sygnalizacja błędów w sposobie dołączenia przyrządu oraz faktu naruszenia wartości granicznych
 • Ciągłe uaktualnianie oprogramowania za pośrednictwem interfejsu IrDA
 • Bezpośredni pomiar prądu upływu za pomocą amperomierza cęgowego oraz pośredni przy narastającym prądzie pomiarowym
 • Szybka i łatwa obsługa za pomocą jednego pokrętła funkcyjnego, trzech przycisków, zdalnego sterow.
 • Tryb pomocy ekranowej oraz w schematy dla wszystkich funkcji i podfunkcji pomiarowych
 • Natychmiastowy wydruk tablic z wynikami pomiarów za pośrednictwem dołączanego modułu PSI
 • Przesyłanie danych pomiarowych do komputera PC za pośrednictwem interfejsu RS-232C i tworzenie raportów z wykorzystaniem różnych aplikacji oprogramowania pracującego pod systemami operacyjnymi MS DOS i MS WINDOWS tj. edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych
 • Możliwość wyboru jednego z sześciu języków oraz dodatkowego języka po załadowaniu oprogramowania za pośrednictwem interfejsu IrDA.

Dostępne są następujące wersje przyrządu:

 • PROF/TEST 2: Przyrząd pomiarowy wykonujący pomiary zgodnie z normą VDE 0100. Wybór języka komunikatów: Niemiecki, Angielski, Francuski, Włoski, Hiszpański, Holenderski. W wyposażeniu: gniazdo, wtyk z kołkiem ochronnym, złącze przejściowe 2-biegunowe, przedłużacz z przejściówka na 3-bieguny, 2 chwytaki krokodylowe, zestaw akumulatorów, instrukcja obsługi wraz z protokołem pomiarowym.
 • PROF/TEST 0100S-UK-II: Wersja przyrządu przeznaczona na rynek brytyjski (dostępne języki: angielski, duński, szwedzki, fiński, niemiecki).
 • PROF/TEST 0100S-E-H: Wersja iberyjska przyrządu (dostępne języki: hiszpański, kataloński, galicyjski, baskijski, portugalski, angielski).
 • PROF/TEST 0100S-0-II: Wersja przyrządu przeznaczona na rynek wschodnioeuropejski (dostępne języki: czeski, słowacki, węgierski, niemiecki i polski

PROFITEST 2

Typ PROFi TEST 2
Test wyłączników różnicowo-prądowych z lub bez wyzwalania Przy znamionowym pršdzie różnicowym
Napięcie dotykow
Czas wyzwalania
10/30/100/300/500 mA
0 … 70 V
0 … 1 000 ms
Narastający prąd róznicow. Napięcie dotykowe
Prąd wyzwalania
0 … 50 V
0.3 … 1.3 x IN
Środki ochrony przeciwporażeniowej Rezystancja pętli zwarcia (…550 V) Prąd zwarcia 0 … 10 Ω
0 A … 50 kA
Test uziemienia Rezystancja uziemienia 0.15 Ω … 10 kΩ
Elektroda uziem. napięcia 0 … 253 V
Wzorzec pow. rezystancji 0 … 1 MΩ
Test izolacji Rezystancja izolacji 0 … 300 MΩ
Napięcie znamionowe 100 / 250 / 500 V
Prąd znamionowy Rezyst. izolacji powierzchni 1 mA
50 kΩ … 100 MΩ
Małe rezystancje 0 … 100 Ω
Zmienne napięcie 0 … 253 / 500 / 850 V
Częstotliwość 15 … 420 Hz
Pom. prądu za pomocą cęgów 1 mA … zakres pomiarowy cęgów
Znamionowe zakresy pracy Napięcie 60 … 500 V
Częstotliwość 15,4 … 420 Hz
Zasilanie 6 sztuk baterii typu LR 6 (6 x 1,5 V)
Wymiary / waga 240 x 340 x 62 mm / 2,5 kg

 

Typ Karta katalogowa Numer katalogowy wyrobu
PROFiTEST 2 3-348-888-03 M520A
PROFiTEST 0100S-UK-II 3-348-888-03 M520B
PROFiTEST 0100S-E-II 3-348-888-03 M520C