PROFITEST MTECH+

PROFITEST MASTER PRO

Tester instalacji elektrycznych PROFITEST MTECH+

NAPISZ

Najbardziej uniwersalny i funkcjonalny tester sieci dostępny na rynku przyrządów pomiarowych.
Tester przeznaczony do badania sieci elektrycznych jedno i trójfazowych w zakresie napięć od 65 V do 500 V i częstotliwości od 15,4 do 420 Hz.

 • pomiary impedancji pętli zwarcia i impedancji sieci,
 • pomiary rezystancji izolacji z użyciem napięć nominalnych , dostępny także test napięciem 1 000 V DC,
 • pomiary małych rezystancji,
 • pomiary rezystancji uziemień,
 • pomiar rezystancji powierzchniowej,
 • uniwersalny system połączeń,
 • pomiar napięcia dotyku bez wyzwalania wyłączników RCCB,
 • pomiar prądu wyzwalania i pomiar czasu,
 • wyzwalania wyłączników RCCB,
 • test wyłączników RCCB narastającym prądem, w momencie wyzwolenia wyświetlana jest wartość prądu wyzwolenia i napięcia dotyku,
 • testy specjalnych wyłączników RCCB (testerami: PROFITEST MTECH+ i MXTRA),
 • testy wyłączników RCCB w sieciach IT.

Cechy produktu:

 • Wyświetlacz: Duży, podświetlany wyświetlacz graficzny z pokryciem antyrefleksyjnym umożliwia intuicyjną obsługę
 • Pamięć: Baza danych aż do 50,000 obiektów
 • Testy wyłączników RCCB prądem: ½ × IN, 1× IN, 2× IN, 5× IN
 • Testy selektywnych: S, SRCD, PRCD (Schukomat, Sidos i innych), typy G/R, AC, A i B
PROFITEST INTRO MBASE MPRO MTECH+ MXTRA
Nowość
Testy RCD
Pomiar napięcia dotyku bez wyzwalania RCCB x x x x x
Pomiar czasu wyzwolenia x x x x x
Pomiar prądu wyzwolenia x x x x x
Selektywne, SRCD, PRCD, typ G/R x x x x x
AC/DC RCD, typ B, B+ x x x
Testy urządzeń monitorujących instalacje (IMD) x
Testy urządzeń monitorujących doziemienie (RCM) x
Test kolejności N-PE x x x x x
Zakres pomiarowy x
Impedancja pętli, ZL-PE / ZL-N
Tabela bezpieczników dla sieci bez RCD x x x x x
Bez wyzwalania RCD, tabela bezpieczników x x x
Test 15 mA prądem bez wywalania RCD x x x x x
Pomiary uziemień RE
Sondy zewnętrzne x
Pomiary uziemień RE (zasilanie sieciowe) I/U metoda pomiarowa (2/3-przewodowa metoda pomiarowa przez adapter: 2-przewodowy/2-przewodowy + sonda) x x x x x
Pomiary uziemień RE (zasilanie z baterii) x x
3 lub 4-przewodowa metoda pomiarowa przez adapter PRO-RE
Rezystywność gruntu ρE (zasilanie z baterii) (4-przewodowa metoda pomiarowa przez adapter PRO-RE) x x
Selektywny test rezystancji uziemienia RE (zasilanie sieciowe) 2-biegunowy adapter z sondą, połączenie z uziomem i cęgi prądowe (3-przewodowa metoda pomiarowa) x x x x
Selektywny test rezystancji uziemienia RE (zasilanie z baterii) sondą, połączenie z uziomem i cęgi prądowe (4-przewodowa metoda pomiarowa) przez adapter PRO-RE i cęgi prądowe) x x
Pomiar rezystancji uziomu ρloop, parą cęg x x
Pomiar małych rezystancji RLO x x x x x
Test rezystancji izolacji RISO x x x x x
Pomiary napięć i częstotliwości x x x x x
UL-N / UL-PE / UN-PE / f x x x x x
Pomiary specjalistyczne
Pomiar prądu upływu (z pomocą cęg – opcja) x x x x
Kolejność faz x x x x x
Pomiar rezystancji uziomu RE (ISO) x x x x x
Spadek napięcia x x x x x
Pomiar rezystancji powierzchniowej ZST x x x x
Pomiar zużycia energii startującego licznika x x x x
Prąd upływu przez adapter PRO-AB x
Test napięcia różnicowego x
Programowalna rampa x
Inne cechy
Wybór języka menu x x x x x
Pamięć (baza danych aż do 50,000 obiektów) x x x x x
Funkcja automatycznej sekwencji testowej x x
Kompensacja rezystancji przewodów tak/offset tak/metoda 4-przewodowa tak/metoda 4-przewodowa
RS 232 dla skanera x x x x x
USB dla wymiany danych z PC x x x x x
Interface Bluetooth x
Oprogramowanie ETC do tworzenia raportów na PC x x x x x
Kategoria pomiarowa: CAT III 500 V / CAT IV 300 V x x x
Certyfikat kalibracji DAkkS x x
Kalibracja producenta x
Nr art M520T M520o M520P
Cena 4 300 zł netto
PROFITEST INTRO MBASE MPRO MTECH+ MXTRA