eoProbe – sondy pola elektrycznego

Sondy pola elektrycznego eoProbe

eoProbe – sondy pola elektrycznego

NAPISZ

  • Zakres amplitudy:mV/m do MV/m
  • Zakres częstotliwości:50Hz do 60GHz
  • Odpornosć na pole:>10MV/m i 10W/cm2 (CW)
  • Rodzaj pomiaru:W domenie czasu i częstotliwosci

Sondy pola elektrycznego eoProbe umożliwiają kompletną analizę (modułu i fazy) pojedynczej składowej pola elektrycznego w prawie każdym spektrum częstotliwości, zarówno przy pomiarach pojedynczego impulsu jak i powtarzających się impulsów. Co więcej, analiza ta może być wykonana niezależnie od konfiguracji warunków środowiskowych czy ograniczeń pomiarowych takich jak pole bliskie, próżnia, wysokie ciśnienie, media biologiczne, środowisko jonizujące lub silne pole magnetyczne.

Sondy pola eoProbe są bardzo małe, całkowicie dielektryczne i zbudowane wyłącznie z materiałów o bardzo niskiej stratności (kwarc, alumina). Tak zbudowana sonda pola zapewnia skupiony w punkcie i wysoce dokładny pomiar natężenia pola eklektycznego bez wprowadzania zakłóceń w mierzonym polu przez samą sondę.

Produkt ten dostępny jest w trzech wersjach: air, bio oraz vac.