LSProbe 2.0 (9 kHz – 18GHz)

LSProbe 2.0 (9 kHz – 18GHz)

Sonda pola LSProbe 2.0

NAPISZ

 • Zakres częstotliwości:9kHz – 18GHz
 • Zakres natężenia mierzonego pola:
 • 9kHz … 1GHz <1V/m … >5kV/m,
 • 1GHz … 18GHz <1V/m … >1kV/m,
 • Poziom odporności na zniszczenie:
 • 9kHz … 1GHz >25kV/m,
 • 1GHz … 18GHz >5kV/m,
 • Częstotliwość próbkowania, minimalna szerokość impulsu:
 • Tryb Burst2 MSamples/s, 500ns
 • Tryb ciągły500 kSamples/s, 2us
 • Tryb ciągły, pojedyncza oś2 MSamples/s, 500ns
 • Rozdzielczość pomiaru:<0,05dB
 • Anizotropowość (najgorszy przypadek):
 • @1GHztbd
 • @6GHztbd
 • @18GHztbd
 • Dokładność wskazania amplitudy:
 • 10kHz … 30MHz± 0,6dB
 • 30MHz … 1GHz± 1,0dB
 • 1GHz … 18GHz± 1,4dB
 • Nieliniowość:± 0,2dB @10V/m
 • Stabilność temperaturowa:tbd
 • Złącza optyczne:ST/FC
 • Przewody światłowodowe:
 • 5m, dołączony na stałe
 • 15m, przedłużacz ze złączami ST/FC
 • dwa zestawy zabezpieczające ze sprzęgaczem E2000
 • Maksymalna długość światłowodu:500m
 • Minimalny promień gięcia
  przewodów światłowodowych:
  >30 mm
 • Dopuszczalna temperatura otoczenia:10°C … 40°C
 • Wymiary:46 x 46 x 114 mm

LSProbe 2.0 to kolejnej generacji izotropowa sonda pola, która cechuje się bardzo dużą szybkością, wysoką dokładnością i dużym zakresem dynamiki pomiaru natężenia pola elektrycznego. Zakres częstotliwości mierzonego pola wynosi od 9 kHz do 18 GHz. Sonda zbudowana jest z 6 monopolowych anten, co zapewnia doskonałą izotropowość, niezależnie od częstotliwości.
Urządzenie wyposażono w funkcję kompensacji nieliniowości pomiaru poprzez wprowadzanie korekty uwzględniającej częstotliwość mierzonego pola oraz temperaturę otoczenia. Dzięki temu sonda może mierzyć wartości z przedziału od poniżej 1 V/m do przynajmniej 1 kV/m. Dynamika sondy kształtuje się na poziomie 60dB w całym jej zakresie częstotliwości pracy. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z firmą LUMILOOP lub lokalnym dystrybutorem.

Sonda LSProbe 2.0 posiada po dwa detektory (nisko i wysokoczęstotliwościowy) dedykowane dla każdego z 6 monopolów. Detektory mogą pracować w trybie ciągłym, z częstotliwością próbowania na poziomie 500 kS/s lub w trybie Burst z częstotliwością próbkowania 2MS/s. To umożliwia przeprowadzanie bezpośrednich pomiarów impulsów radarowych, a także przyspieszone pomiary bazujące na przemiataniu częstotliwości.

Sondę pracującą w trybie ciągłego pomiaru dla pojedynczej osi, z częstotliwością próbkowania 2MS/s można wykorzystać w celu pomiaru charakterystyki EIRP urządzeń z kategorii IoT, niewyposażonych w złącza antenowe, zgodnie z EN 300 328 i EN 301 893.

Wykorzystanie laserowego zasilania eliminuje konieczność ładowania lub wymiany baterii. Sonda kalibrowana jest u producenta, a następnie dostarczana wraz z plikiem, który jest automatycznie wczytywany przez oprogramowanie sterujące (TCP Server oraz GUI).

Sonda LSProbe 2.0 zachowuje pełną kompatybilność z wcześniejszą wersją – LSProbe 1.2, wykorzystując ten sam zestaw komend SCPI. Dostępne są sterowniki pozwalające na kontrolowanie sondy poprzez oprogramowanie firm trzecich, takie jak R&S EMC32, R&S ELEKTRA, emcware, BAT-EMC, Tepto, Tile, Win6000, Compliance5 oraz Radimation.

Specyfikacja interfejsu komputerowego sondy LSProbe 2.0

 • Interfejs PC: USB 2.0
 • Oprogramowanie: LSProbe 2.0 TCP Server, LSProbe 2.0 GUI
 • Napięcie wyzwalania: 5V
 • Złącze wyzwalania: BNC
 • Długość fali lasera: 830nm
 • Maksymalna moc wyjściowa lasera: 1000mW
 • Klasa lasera: 1M
 • Czas wyłączenia lasera: 1ms
 • Złącza światłowodowe: ST/FC
 • Dopuszczalna liczba złącz światłowodowych: >6
 • Napięcie zasilające: 5V +-5%
 • Pobór prądu: <3A
 • Dopuszczalna temperatura otoczenia: 10°C … 40°C
 • Wymiary: 135 x 120 x 38mm
 • Certyfikaty: CE, IEC 60825-1:2014