Analizator sygnału audio 1121A

Generator szumu i zakłóceń GPS7500

Analizator sygnału audio 1121A

NAPISZ
  • Urządzenie oferuje pomiary:– Wartości średniej RMS lub quasi-peak,
    – Zniekształceń z dokładnością do -90 dB (0,003%) pomiędzy 20 Hz, a 20 kHz,
    – Dokładne i szybkie charakterystyki w funkcji częstotliwości.

Analizator sygnału audio 1121A jest zaktualizowaną wersją modelu 1121 firmy Boonton. Model ten posiada:
– Wybieralne impedancje wyjściowe wynoszące odpowiednio 50, 150 i 600 Ω,
– Wyjście 16 V (sygnał RMS),
– Pełny zakres pomiarowy wynoszący 0,3 mV oraz wykrywanie wartości quasi-peak.

Urządzenie może być stosowane jako bezpośredni zamiennik modelu 1121. Produkt automatycznie dostraja i ustawia zakres pomiarowy, w celu uzyskania maksymalnej dokładności i rozdzielczości. Zniekształcenia, pasmo częstotliwościowe, pomiary napięcia AC i DC są wykonywane za pomocą jednego naciśnięcia przycisku.

Więcej szczegółów technicznych dotyczących produktu znajdą Państwo w zakładce „Do pobrania”. Pliki dokumentacji zawierają szczegółowe informacje o podrodzajach urządzeń, parametrach i opcjach dodatkowych.