Źródła referencyjne

Źródła referencyjne

Źródła referencyjne są niezwykle użytecznym narzędziem do sprawdzania i weryfikacji urządzeń lub całych systemów pomiarowych. Firma ASTAT współpracuje w tym zakresie z dostawcą York EMC Services.
Źródła referencyjne można podzielić na trzy kategorie:

  • Generatory szumowe
  • Generatory grzebieniowe
  • Generatory szumowe i grzebieniowe, połączone w jednym urządzeniu

W zależności od wykorzystywanych urządzeń pomiarowych należy dobierać źródła referencyjne emitujące sygnały o odpowiednich parametrach.

Stosowanie źródeł referencyjnych oferowanych przez firmę ASTAT pozwala przetestować i ocenić poprawność funkcjonowania urządzeń i systemów pomiarowych, co prowadzi do zwiększenia rzetelności oraz jakości wykonywanych pomiarów. Dzięki możliwości zasilania z baterii urządzenia te mogą być wykorzystywane nie tylko w laboratoriach, ale również podczas wykonywania pomiarów inżynierskich w różnych środowiskach.

Spośród wspomnianych 3 kategorii wyróżniamy 9 modeli źródeł referencyjnych: