Otwarte poligony pomiarowe OATS

Zapytaj o produkt

NAPISZ WIADOMOŚĆ

660 515 931

  Opis

  Otwarty poligon pomiarowy (OATS, Open Area Test Site) stanowi przestrzeń do pomiarów emisji elektromagnetycznej.

  W swoich założeniach idealny otwarty poligon pomiarowy jest bardzo prostym projektem. Zbudowany jest z płaskiej, metalicznej ziemi odniesienia, w której obrębie znajduje się tylko badany obiekt (EUT) oraz system pomiarowy z anteną odbiorczą. Ponadto otwarty poligon pomiarowy cechuje się brakiem odbijających (metalicznych) elementów w bliskim sąsiedztwie, jak również poziomem tła elektromagnetycznego w miejscu pomiaru istotnie mniejszym od interesującego nas limitu.

  W praktyce realizacja OATS jest dużo bardziej skomplikowana. Należy przede wszystkim znaleźć odpowiednie miejsce o niskim poziomie tła elektromagnetycznego, co w pobliżu dużych miast jest niezmiernie trudne. Z reguły miejsca nadające się na zbudowanie OATS są na peryferiach miast i wymagają uzbrojenia w odpowiednią infrastrukturę np. zasilającą. Ponadto należy przewidzieć i stworzyć odpowiednie warunki i infrastrukturę dla sprzętu i personelu, mając na uwadze przede wszystkim czynniki atmosferyczne, jak i socjalne. To sprawia, że pozornie prosta w założeniach idea OATS wymaga bardzo szczegółowego projektu, a jej realizacja jest zadaniem wybitnie interdyscyplinarnym.

  Firma ASTAT posiada kompetencje do zaprojektowania i wykonania instalacji otwartego poligonu pomiarowego (OATS, Open Area Test Site). Otwarty poligon pomiarowy jest zawsze indywidualnym projektem uwzględniającym wiele czynników. Do najważniejszych, choć nie jedynych, należą:

  • wybór możliwie najlepszej z dostępnych lokalizacji przez analizę tła elektromagnetycznego,
  • analiza prawna możliwości budowy OATS w danym miejscu,
  • dobór obciążalności płaszczyzny uziemienia i jej podbudowy,
  • aspekty związane z odprowadzeniem wody deszczowej,
  • analiza logistyki dojazdu do poligonu i rozładunku (szczególnie ważne w przypadku dużych i ciężkich EUT),
  • dopasowanie stołu pomiarowego do EUT,
  • wymagania co do infrastruktury zabezpieczającej sprzęt pomiarowy i EUT,
  • wymagania co do infrastruktury niezbędnej dla komfortowej pracy personelu niezależnie od pory roku,
  • kwestie związane z zabezpieczeniem przed warunkami atmosferycznymi takimi jak deszcz, śnieg, grad, niska i wysoka temperatura, wiatr,
  • kwestie związane z bezpieczeństwem OATS w czasie gdy nie jest używany takich jak system alarmowy i monitoring,
  • bezpieczna metoda transportu sprzętu pomiarowego do i z OATS.

  Zatem zaprojektowanie i budowa OATS nie sprowadza się jedynie do dostawy kilku elementów jak maszt antenowy i stół obrotowy, ale na kompleksowym i interdyscyplinarnym podejściu do problemu. ASTAT, dysponując zarówno własnym zapleczem projektowym, jak i możliwościami wykonania we własnym zakresie wielu elementów, jest w stanie sprostać tym wymaganiom.